Lietuvos Respublikos Seimas

V. P. Andriukaičio komandiruotė į Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę 2002 08 29/09 01 d. ataskaita

Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2002 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. 1002 buvau komandiruotas į Birmingemą (Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė), kur 2002 m. rugpjūčio 29 d. – rugsėjo 1 d. dalyvavau Konvento dėl Europos ateities Europos socialistų partijos seminare.

Seminaro metu šešios Konvento dėl Europos ateities Europos socialistų partijos (PES) narių darbo grupės pristatė savo galutinius dokumentus. Šių dokumentų pagrindu vyko diskusijos dėl PES Konvento narių bendros nuomonės konkrečiais Lakeno deklaracijoje dėl Europos ateities suformuluotais klausimais. Diskusijoje dalyvavo beveik visi PES Konvento nariai ir narių pavaduotojai, daugelis iš jų - patyrę Europos politikai, galintys pasiūlyti labai konkrečius problemų sprendimo būdus tiek dėl Europos Sąjungos vertybių raidos, tiek ir dėl Europos Sąjungos institucinės reformos. Todėl diskusijos buvo išties gilios ir informatyvios, ypač naudingos valstybių kandidačių atstovams. Pavyzdžiui, svarstant klausimus dėl to, ar turėtų būti renkamas Europos Komisijos pirmininkas ar skiriamas, kaip iki šiol, arba dėl to, kas visgi turėtų imtis subsidiarumo principo kontrolės, buvo pasiūlyti bent keli labai racionalūs sprendimai. Aptarėme visus, tačiau nusprendėme, kad pirmajame PES vieningo dokumento projekte bus pasitelktos gana plačios formuluotės, neužkertančios kelio tolimesnėms sprendimų paieškoms. Mat tik dabar, pasibaigus Konvento “klausymosi” etapui, ima kristalizuotis konkretūs Konvento darbo grupių ir atskirų politinių frakcijų pasiūlymai.

Kitas PES Konvento narių posėdis įvyks Briuselyje š.m. rugsėjo 12 dieną. PES Konvento sekretoriatas šiam posėdžiui apibendrins visus minėtųjų šešių PES darbo grupių galutinius dokumentus ir, atsižvelgdamas į Birmingemo seminaro diskusijų metu išsakytas mintis, parengs pirmąjį vieningo PES dokumento projektą, kuris po papildomų diskusijų ir atitinkamų pataisų bus pateiktas Konventui kaip PES pozicija dėl konkrečių Lakeno deklaracijoje suformuluotų klausimų. Tikimasi, kad tai įvyks š.m. spalio mėnesį.

PRIDEDAMA:

1. PES Konvento seminaro Birmingeme programa, 1 lapas.

2. PES Konvento narių darbo grupės “Europa: teisingumo, solidarumo, tolerancijos ir įvairovės ateitis” galutinis dokumentas, 6 lapai.

Seimo Pirmininko pavaduotojas Vytenis Povilas Andriukaitis

P.s. Priedai saugomi Tarptautinių ryšių skyriuje
Naujausi pakeitimai - 2002 09 16.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   JUNGTINĖ KARALYSTĖ

LR Seimas