Lietuvos Respublikos Seimas

V.P.Andriukaičio, A.Klišonio ir G.Purvaneckienės komandiruotės į Latvijos Respubliką 2002 08 22-23 d. ataskaita

Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2002 m. rugpjūčio 13 d. sprendimu Nr. 1008 buvau komandiruotas į Rygą, kur 2002 m. rugpjūčio 22-23 d. dalyvavau Baltijos Asamblėjos Prezidiumo ir Baltijos Asamblėjos Latvijos delegacijos komitetų pirmininkų apvalaus stalo diskusijoje bei Baltijos Asamblėjos Medalių įteikimo ceremonijoje.

Baltijos Asamblėjos Prezidiumo ir komitetų pirmininkų posėdyje apsvarstėme naują Baltijos Asamblėjos struktūrą, organizacijos strategiją, sesijų rengimo sistemą, apibendrinome Baltijos Asamblėjos narių pateiktus pasiūlymus. Be to, posėdžio metu redagavome tekstą, kurį dabar svarstysime atskirose Asamblėjos delegacijose.

Tikimės, kad šios permainos Baltijos Asamblėjos veikloje padidins organizacijos veiksmingumą ir priartins jos struktūrą bei darbo metodus prie Šiaurės Tarybos. Manome, kad tokie pakeitimai suteiks galimybę šioms giminingoms organizacijoms ateityje bendradarbiauti dar aktyviau.

Kitas mano komandiruotės tikslas, dėl ko ir buvau pakviestas į Rygą, nes šiuo metu nesu Baltijos Asamblėjos Prezidiumo narys, buvo priimti Baltijos Asamblėjos Medalį už Bendradarbiavimo tarp Baltijos valstybių puoselėjimą. Penktąjį tokį Baltijos Asamblėjos medalį man įteikė Baltijos Asamblėjos Prezidiumo pirmininkas p. Romualds Ražuks.

PRIDEDAMA:

1. Diskusijos ir medalių įteikimo ceremonijos programos, 2 lapai.

2. Liudijimas apie Baltijos Asamblėjos medalio įteikimą, 1 lapas.

Seimo Pirmininko pavaduotojas Vytenis Povilas Andriukaitis
Naujausi pakeitimai - 2002 09 16.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   LATVIJA

LR Seimas