Lietuvos Respublikos Seimas

J. Čekuolio komandiruotės į Rusijos Federaciją 2002 03 24-30 d. ataskaita

LR Seimo Valdybos sprendimu š.m. kovo 24-30 d.d. dalyvavau Sankt Peterburge vykusioje tarptautinėje konferencijoje “Tarpparlamentinis forumas kovai prieš terorizmą”. Konferenciją organizavo Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja ir NVS šalių Parlamentinė Asamblėja. Joje dalyvavo daugiau kaip 300 parlamentarų iš Europos bei NVS valstybių. Tarp dalyvavusių buvo ir visų NVS valstybių parlamentų pirmininkai.

Forumo pabaigoje priimta rezoliucija, kurios tekstą pridedu.

Forumo metu vyko nemažai apskritų stalų, buvo diskutuojama darbo grupėse. Vienoje iš jų padariau pranešimą “Besikeičianti Rusija ir Europos Sąjunga – bendradarbiavimo galimybės”.

Forumo metu buvau susitikęs su Gruzijos parlamento pirmininke N.Burdžanadze, aptarta padėtis Gruzijoje, bei su Baltarusijos žiniasklaidos ir nevyriausybinių organizacijų atstovais. Jiems pristačiau tiek Lietuvos, tiek ir Europos Tarybos nuostatas Baltarusijos atžvilgiu.

Pagarbiai,

Jonas Čekuolis

Lietuvos Seimo delegacijos

Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje pirmininkas
Naujausi pakeitimai - 2002 09 12.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   RUSIJA

LR Seimas