Lietuvos Respublikos Seimas

J. Čekuolio komandiruotės į Liuksemburgo Didžiąją Hercogystę 2002 05 06-08 d. ataskaita

LR Seimo Valdybos sprendimu š.m. gegužės 6-7 d.d. dalyvavau Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos Politinių reikalų komiteto posėdyje. Šioje ataskaitoje pateikiu informaciją apie posėdyje priimtus nutarimus.

Kadangi Liuksemburgas pradėjo pirmininkauti Europos Tarybai, Liuksemburgo užsienio reikalų ministrė L.Polfer pristatė pirmininkavimo programą bei atsakė į klausimus. Pažymėtas itin geras ankstesnės šalies-pirmininkės, t.y. Lietuvos darbas. Liuksemburgas nusiteikęs tęsti tuos pačius Lietuvos pirmininkavimo prioritetus.

Pagrindinė posėdžio diskusijų tema – Europos organizacijų vaidmuo plečiantis Europos sąjungai, tuo pačiu keičiantis visos Europos architektūrai. Po ilgų diskusijų pritarta Olandijos parlamentaro R. van den Lindeno paruoštam rezoliucijos projektui, kuriame Europos Taryba išdėsto savo pozicijas ir pasiūlymus Europos Konventui.

Padėtis Jugoslavijoje, siekiant narystės Europos Taryboje buvo kita išsamių diskusijų tema. Jugoslavija siekia kuo greičiau tapti Europos Tarybos nare ir sėkmingai sparčiai vykdo įsipareigojimus iki narystės. Tačiau kelia nerimą lėtas demokratinių procesų progresas Juodkalnijoje, tuo pat metu Serbijoje demokratinės reformos vyksta, atrodo, kur kas sparčiau. Todėl nutarta dėl Jugoslavijos narystės neskubėti ir, nepaisant atskirų pasiūlymų spartinti procedūrą, Jugoslavijos narystės ET klausimą spręsti ne birželio, o rugsėjo mėnesio ET PA sesijoje.

Padėtis Čečėnijoje. Bendros su Rusijos Dūma darbo grupės vadovas lordas Judd (D.Britanija) pristatė paskutinio darbo grupės posėdžio rezultatus ir pabrėžė, jog taika Čečėnijoje neįmanoma be politinio krizės sprendimo, dalyvaujant visoms Čečėnijos pusės grupėms, įskaitant ir Prezidento A.Maschadovo atstovus.

Padėtis Baltarusijoje. Pritarta pasiūlymui į Baltarusiją siųsti Europos Tarybos delegaciją birželio mėnesį, siekiant vietoje susipažinti su padėtimi šioje valstybėje. Esu įtrauktas į minėtą ET delegaciją.

Pritarta ET rezoliucijos projektui, kuriame siūloma stiprinti pasaulinių organizacijų (JTO, PPO, kt.) parlamentinę dimensiją, nurodant, jog būtina parlamentų nariams aktyviai dalyvauti šių organizacijų veikloje ir turėti įtaką priimant sprendimus.

Pagarbiai,

Jonas Čekuolis

Lietuvos Seimo delegacijos

Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje pirmininkas
Naujausi pakeitimai - 2002 09 12.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   Kitos šalys

LR Seimas