Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2002 m. rugsėjo 11 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Akcinių bendrovių "Būtingės nafta", "Mažeikių nafta" ir "Naftotiekis" reorganizavimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1849.

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadoms ("už" balsavo 7, “prieš” – 3, “susilaikė” – 4 komiteto nariai).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: V.Greičiūnas.

 

2.SVARSTYTA:

Seimo nario J.Jurkaus pareiškimas (dėl AB „Mažeikių nafta“).

NUSPRĘSTA:

Pasiūlyti Seimui pavesti Seimo Antikorupcijos komisijai ištirti Seimo nario J.Jurkaus pareiškime išdėstytas nuostatas dėl nusikalstamos tuometinės valdžios ir Seimo narių veiklos ištyrimo bei atsakomybės nustatymo ("už" balsavo 8, “susilaikė” – 4 komiteto nariai).

3.SVARSTYTA:

Seimo nutarimo "Dėl Seimo V (rudens) sesijos darbų programos" projektas IXP-1859.

NUSPRĘSTA:

Pritarti iniciatorių pateiktam nutarimo projektui ("už" balsavo 9, "susilaikė" - 3 komiteto nariai).

 

4. SVARSTYTA:

Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2002-09-16) darbotvarkė.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

Patvirtinti Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2002-09-16) darbotvarkę.

 

5.SVARSTYTA:

Pasirengimas Seimo nutarimo "Dėl 2001 metų ataskaitos apie valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą" projekto IXP-1804 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti K.D.Prunskienę, J.Veselką, komiteto patarėją V.Strimaitį ir komiteto padėjėją G.Smetonaitę (pritarta bendru sutarimu).

 

6.SVARSTYTA:

Pasirengimas Seimo nutarimo "Dėl Valstybės ilgalaikės raidos strategijos" projekto IXP-1774 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti S.Burbienę, E.Maldeikį ir komiteto patarėją G.Pajuodienę (pritarta bendru sutarimu).

 

7.SVARSTYTA:

Pasirengimas Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo pakeitimo įstatymo projekto IXP-1791 ES svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti B.Vėsaitę, S.Lapėną, komiteto patarėją V.Strimaitį ir komiteto padėjėją G.Smetonaitę (pritarta bendru sutarimu).

 

8.SVARSTYTA:

Pasirengimas Administracinių teisės pažeidimų kodekso 35, 1932, 224, 2591, 320 straipsnių pakeitimo ir Kodekso 1933 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto IXP-1806 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti R.Sinkevičių, P.Vilką ir komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

 

9.SVARSTYTA:

Pasirengimas Priešgaisrinės saugos įstatymo projekto IXP-1805 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Greičiūną, R.Vaštaką ir komiteto patarėją D.Šimkų (pritarta bendru sutarimu).

 

10.SVARSTYTA:

Pasirengimas Skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto IXP-1825 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti R.Sinkevičių, P.Vilką ir komiteto patarėją D.Šimkų (pritarta bendru sutarimu).

2. Paskelbti spaudoje, kad Ekonomikos komitetas pasiūlymų ir pastabų šiam projektui laukia iki 2002 m. rugsėjo 20 dienos.

 

11.SVARSTYTA:

Pasirengimas Alkoholio kontrolės įstatymo 20 straipsnio 1 dalies pakeitimo įstatymo projekto IXP-1787 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti J.Budrevičių, J.Veselką ir komiteto patarėją D.Šimkų (pritarta bendru sutarimu).

2. Paskelbti spaudoje, kad Ekonomikos komitetas pasiūlymų ir pastabų šiam projektui laukia iki 2002 m. rugsėjo 20 dienos.

 

12.SVARSTYTA:

Pasirengimas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo 2, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 33, 34, 36 ir 38 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-1792 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Greičiūną, R.Vaštaką ir komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

2. Paskelbti spaudoje, kad Ekonomikos komitetas pasiūlymų ir pastabų šiam projektui laukia iki 2002 m. rugsėjo 20 dienos.
Naujausi pakeitimai - 2002 09 12.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas