Lietuvos Respublikos Seimas

Rugsėjo 11 d. posėdyje

 

Pateikta informacija apie Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) parengtą ataskaitą apie Lietuvos švietimo būklę ir tos ataskaitos parlamentinį svarstymą, kuris turėtų būti surengtas šių metų lapkričio pabaigoje.

Vykdydama Baltijos regiono programos nuostatas, EBPO sudarytos ekspertų grupės tyrė Baltijos šalių įvairių sričių, tarp jų – ir švietimo ir mokslo, būklę. 2001 - 2002 metais buvo išleistos tyrimų ataskaitos. Šiomis atskaitomis, priimdami sprendimus, remiasi ar atsižvelgia į jas ES ir Pasaulio bankas. Ataskaitų projektai buvo pristatyti specialiojoje EBPO Švietimo komiteto sesijoje Suomijoje, dalyvaujant visų Baltijos šalių delegacijoms.

Baltijos šalys įsipareigojo surengti ataskaitų parlamentinį svarstymą pagal pasiūlytas sukonkretintas temas. Tokį svarstymą Vyriausybės pasiūlyta tema „Parlamentinių komitetų vaidmuo formuojant Baltijos šalių švietimo politiką” siūloma organizuoti Vilniuje 2002 lapkričio 25-26 dienomis.

Komitetas pritarė išankstiniam siūlymui Seime lapkričio 25 dieną surengti Seimo komitetų, švietimo ir mokslo įstaigų, visuomeninių organizacijų atstovų konferenciją, kurioje būtų išanalizuotos EBPO ekspertų grupės parengtos išvados ir rekomendacijos dėl Lietuvos švietimo, o lapkričio 26 dieną šias išvadas ir rekomendacijas pristatyti Seimo plenariniame posėdyje.

Komiteto narė Dalia Teišerskytė pristatė Seimo Teisės departamento išvadą antrajam projektui “Dėl etninės kultūros globos tarybos 2000-2001 metų veiklos ataskaitos”. Dalia Teišerskytė pažymėjo, kad Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo, kuriuo vadovaujantis yra sudaroma Valstybinė paminklosaugos komisija, pataisos šiuo metu yra svarstomos Seime ir jomis siūloma sudaryti Valstybinę kultūros paveldo komisiją, kuri apjungtų dabartines Valstybinę paminklosaugos komisiją ir Etninės kultūros globos tarybą. Todėl Komitetas nusprendė Teisės departamento išvadai nepritarti.

Komitetas jau kuris laikas domisi LRT veikla ir mano, kad LRT pribrendo reformos. Komiteto pirmininkas R. Pavilionis supažindino komiteto narius su Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo kelių straipsnių pakeitimo įstatymo projektu, kurio tikslai:

1. Dekomercializuoti LRT, t.y. iš LRT būtų atimama galimybė gauti lėšų už reklamą;

2. Depolitizuoti LRT, t.y. sumažinti politinių jėgų įtaką ir vietoj 8 LRT tarybos narių, skiriamų politinių institucijų, palikti tik 3, o likę Tarybos nariai turėtų būti deleguoti iš įvairių visuomeninių organizacijų.

Komiteto nariai ir posėdyje dalyvavęs G. Šivickas apsikeitė nuomonėmis apie Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo projektą.

Komitetas nusprendė aptarti šį įstatymo projektą frakcijoje.
Naujausi pakeitimai - 2002 09 11.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas