Lietuvos Respublikos Seimas

Aplinkos apsaugos komiteto V (rudens) sesijos darbų programa

 

Reg. Nr.

Projekto arba diskusijos temos pavadinimas

Pranešėjai, rengėjas

Kviečiami

Kuratoriai

Svarstymo laikas

ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ SVARSTYMAS

  1. 1

IXP-1765

ES

Gyvūninės kilmės atliekų tvarkymo įstatymo projektas

Žemės ūkio ministerijos atstovas

Aplinkos ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, kt. suinteresuotų organizacijų atstovus

A.Macaitis,

A.Poplavski

rugsėjis

 

IXP-1653

Turizmo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

J.Raguckas (Valstybinio turizmo departamento direktoriaus pavaduotojas tel. 31 20 90)

Aplinkos ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, kt. suinteresuotų organizacijų atstovus

K.Skamarakas,

H.Žukauskas

rugsėjis

 

IXP-1865

Laukinės gyvūnijos įstatymo 4, 10, 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

L.Budrys (Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamento direktorius tel. 66 35 46)

Finansų, Aplinkos ministerijų, Lietuvos savivaldybių asociacijos, apskričių, kt. suinteresuotų organizacijų atstovus

A.Macaitis,

H.Žukauskas

rugsėjis

 

IXP-1867

Mokesčių už valstybinius gamtos išteklius įstatymo 3, 4, 6, 7 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

L.Budrys (Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamento direktorius tel. 66 35 46)

Finansų, Aplinkos ministerijų, Lietuvos savivaldybių asociacijos, apskričių, kt. suinteresuotų organizacijų atstovus

A.Macaitis,

H.Žukauskas

rugsėjis

 

IXP-1866

Aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

L.Budrys (Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamento direktorius tel. 66 35 46)

Finansų, Aplinkos ministerijų, Lietuvos savivaldybių asociacijos, apskričių, kt. suinteresuotų organizacijų atstovus

A.Macaitis,

H.Žukauskas

rugsėjis

 

IXP-1864

LR Aukščiausios Tarybos - Atkuriamojo Seimo nutarimo "Dėl Savivaldybės gamtos apsaugos fondo nuostatų" pateikimo projektas.

L.Budrys (Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamento direktorius tel. 66 35 46)

Finansų, Aplinkos ministerijų, Lietuvos savivaldybių asociacijos, apskričių, kt. suinteresuotų organizacijų atstovus

A.Macaitis,

H.Žukauskas

rugsėjis

 

IXP-1624

Administracinių teisės pažeidimų kodekso 5, 225 straipsnių papildymo ir kodekso papildymo 161-1 straipsniu įstatymo projektas

M.Bilkis (Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento direktorius te. 66 34 91)

Finansų, Aplinkos ministerijų, Lietuvos savivaldybių asociacijos, apskričių, kt. suinteresuotų organizacijų atstovus

V.Baravykas,

A.Poplavski

rugsėjis

 

 

Įstatymo "Dėl JT Bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo ratifikavimo" projektas

M.Bilkis (Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento direktorius te. 66 34 91)

Aplinkos ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, apskričių, Pramonininkų konfederacijos, kt. suinteresuotų organizacijų atstovus

V.Baravykas,

A.Baura

rugsėjis

 

IXP-1035

Naftos ir dujų išteklių mokesčio įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

E.Klumbys

Aplinkos ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, apskričių, Pramonininkų konfederacijos, kt. suinteresuotų organizacijų atstovus

A.Macaitis,

H.Žukauskas

rugsėjis

 

IXP-1439

Naftos ir dujų išteklių mokesčio įstatymo 3, 4, 10 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo priedeliu įstatymo projektas

G.Šivickas

A.Macaitis

Aplinkos ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, apskričių, Pramonininkų konfederacijos, kt. suinteresuotų organizacijų atstovus

A.Macaitis,

H.Žukauskas

rugsėjis

 

IXP-1774

Seimo nutarimo "Dėl Valstybės ilgalaikės raidos strategijos" projektas

Vyriausybė

Aplinkos ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, apskričių, Pramonininkų konfederacijos, kt. suinteresuotų organizacijų atstovus

A.Baura

A.Macaitis,

A.Poplavski,

H.Žukauskas

rugsėjis

 

IXP-1773

Seimo nutarimo "Dėl Nacionalinės energetikos strategijos patvirtinimo" projektas

Aplinkos, Ūkio ir Finansų ministerijų atstovai

Aplinkos ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, apskričių,, kt. suinteresuotų organizacijų atstovus

A.Macaitis,

H.Žukauskas

rugsėjis

 

IXP-1794

Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano" projektas

G.Tiškus (Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamento direktorius tel. 66 36 08), A.Gordevičius (Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamento Erdvinio planavimo ir regioninės plėtros skyriaus vedėjas tel. 66 36 09) bei UAB "Urbanistika" specialistai tel. 61 90 24

Vyriausybės, Seimo Biudžeto ir finansų, Valdymo reformų ir savivaldybių komitetų, Lietuvos savivaldybių asociacijos, apskričių, REC biuro Lietuvoje, Kultūros vertybių apsaugos departamento, kt. suinteresuotų organizacijų atstovus

V.Baravykas,

K.Skamarakas,

H.Žukauskas

rugsėjis

 

 

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo projektas

I.Marčiulionytė (Kultūros viceministrė)

Vyriausybės, Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros, Biudžeto ir finansų, Valdymo reformų ir savivaldybių komitetų, Lietuvos savivaldybių asociacijos, apskričių, REC biuro Lietuvoje, Kultūros vertybių apsaugos departamento, kt. suinteresuotų organizacijų atstovus

V.Einoris,

H.Žukauskas

spalis

 

IXP-1334

Administracinių teisės pažeidimų kodekso 56, 87, 87(3) straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

R.Valčiukas

Aplinkos ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, apskričių, Pramonininkų konfederacijos, kt. suinteresuotų organizacijų atstovus

A.Baura,

A.Poplavski

spalis

 

IXP-1516

Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio papildymo įstatymo projektas

R.Ruzas

Aplinkos ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, apskričių, Pramonininkų konfederacijos, kt. suinteresuotų organizacijų atstovus

K.Skamarakas,

H.Žukauskas

spalis

 

IXP-1517

Nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 16 straipsnio papildymo įstatymo projektas

R.Ruzas

Aplinkos ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, apskričių, Pramonininkų konfederacijos, kt. suinteresuotų organizacijų atstovus

A.Baura,

A.Macaitis

spalis

 

 

Vandens įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

M.Bilkis (Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento direktorius te. 66 34 91)

Aplinkos ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, apskričių, Pramonininkų konfederacijos, kt. suinteresuotų organizacijų atstovus

A.Macaitis,

A.Poplavski

spalis

 

 

Valstybės investicijų programos projekte 2003 metams numatytų lėšų paskirstymas aplinkosaugos projektams.

2003 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių finansinių rodiklių įstatymo projekto (aplinkosaugos programų finansavimo) svarstymas

A.Kundrotas (Aplinkos ministras), Ūkio ir Finansų ministerijų atstovai

Aplinkos, Ūkio ir Finansų ministerijų, Savivaldybių asociacijos ir kitos suinteresuotos visuomeninių aplinkosauginių organizacijų atstovus

A.Baura,

V.Einoris,

A.Macaitis,

A.Poplavski,

H.Žukauskas

spalis–lapkritis

 

 

Genetiškai modifikuotų organizmų įstatymo 2, 4, 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

L.Budrys (Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamento direktorius tel. 66 35 46), D.Lygis (Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamento Genetiškai modifikuotų organizmų skyriaus vedėjas tel. 66 35 62)

VDU Biologijos sk. vedėją A.Paulauską tel. 8 687 58420 ir Biotechnologijos instituto laboratorijos vedėją K.Sasnauską tel. 60 21 04

A.Baura,

V.Einoris,

A.Poplavski

lapkritis

 

 

Teritorijų planavimo įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 ir 32 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymo projektas

G.Tiškus (Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamento direktorius tel. 66 36 08)

Vyriausybės, Seimo Biudžeto ir finansų, Valdymo reformų ir savivaldybių komitetų, Lietuvos savivaldybių asociacijos, apskričių, REC biuro Lietuvoje, Kultūros vertybių apsaugos departamento, Architektų sąjungos, kt. suinteresuotų organizacijų atstovus

A.Macaitis,

H.Žukauskas

lapkritis

 

 

Įstatymo "Dėl Europos Kraštovaizdžio konvencijos ratifikavimo" projektas

D.Pivoriūnas (Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamento Kraštovaizdžio skyriaus vedėjas tel. 66 36 12)

Lietuvos savivaldybių asociacijos, apskričių, REC biuro Lietuvoje, Kultūros vertybių apsaugos departamento, Architektų sąjungos, kt. suinteresuotų organizacijų atstovus

V.Baravykas,

A.Baura, V.Einoris

lapkritis- gruodis

 

 

Miškų veisimo žemės ūkio paskirties žemėje įstatymo projektas

V.Vaičiūnas (Miškų departamento direktorius tel. 72 58 68 mob. 8 286 13 487),

Z.Bitvinskaitė (Miškų departamento Miškininkystės ir medžioklės skyriaus vyr. specialistė tel. 72 78 13)

Žemės ūkio ministerijos, Seimo Kaimo reikalų komiteto, Generalinės miškų urėdijos, Lietuvos žemės ūkio universiteto,

Lietuvos miško savininkų asociacijos,

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos,

Valstybinio miškotvarkos instituto,

Valstybinio žemėtvarkos instituto, kt. suinteresuotų organizacijų atstovus

V.Baravykas,

A.Baura,

V.Einoris

gruodis

 

 

Žūklės įstatymo projektas

Žūklės įstatymo projekto ruošimo darbo grupės atstovas

Aplinkos, Teisingumo ministerijų, Ekologijos instituto ir kitų suinteresuotų organizacijų atstovus

V.Baravykas,

A.Macaitis,

A.Poplavski

gruodis

 

 

Aplinkos apsaugos finansavimo strategijos projektas

Aplinkos apsaugos finansavimo strategijos projekto ruošimo darbo grupės atstovas

Vyriausybės, Seimo Biudžeto ir finansų, Valdymo reformų ir savivaldybių komitetų, Lietuvos savivaldybių asociacijos, apskričių, Pramonininkų konfederacijos, kt. suinteresuotų organizacijų atstovus

A.Macaitis,

A.Poplavski,

H.Žukauskas

gruodis

PARLAMENTINĖ KONTROLĖ, DISKUSIJOS, IŠVAŽIUOJAMIEJI POSĖDŽIAI

1.

 

Statybos įstatymo įgyvendinimo kontrolė

Seimo subalansuotos aplinkos plėtros ir nekilnojamųjų vertybių apsaugos komisija

Vyriausybės, Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros, Valdymo reformų ir savivaldybių komitetų, suinteresuotų institucijų atstovus

A.Macaitis,

H.Žukauskas

rugsėjis

2.

 

Pasiruošimas vykdyti eurointegracinius įsipareigojimus ir priimti ES finansinę pagalbą.

Diskusija dėl Europos Sąjungos paramos (ISPA) naudojimo aplinkosauginėms investicijoms Lietuvoje.

 

Dėl ES direktyvų reikalavimų įgyvendinimo bei aplinkosauginių problemų sprendimo Lietuvoje

A.Dragūnas (Aplinkos ministerijos valstybės sekretorius),

V.Bernadišius (Aplinkos ministerijos Aplinkos strategijos departamento direktoriaus pavaduotojas tel. 62 79 69)

M.Aleliūnas (Lietuvos pramonininkų konfederacija viceprezidentas tel. 212 52 17)

Aplinkos ministerijos, Finansų ministerijos, Seimo Biudžeto ir finansų komiteto, Lietuvos savivaldybių asociacijos, apskričių, Pramonininkų konfederacijos, Vandens tiekėjų asociacijos atstovus ir kitų suinteresuotų visuomeninių aplinkosauginių organizacijų atstovus

A.Macaitis,

V.Baravykas,

K.Skamarakas

rugsėjis

3.

 

Aplinkos ministerijos ataskaita apie ratifikuotų aplinkosaugos konvencijų įgyvendinimą

A.Kundrotas (Aplinkos ministras)

Aplinkos ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Pramonininkų konfederacijos, kt. suinteresuotų organizacijų atstovus

A.Baura,

V.Einoris,

A.Macaitis,

A.Poplavski,

H.Žukauskas

rugsėjis

4.

 

Išvažiuojamasis komiteto posėdis į Mažeikius dėl regiono aplinkos apsaugos problemų

V.Macevičius (Mažeikų rajono meras)

Aplinkos ir Ūkio ministerijų atstovus

K.Skamarakas

rugsėjis

5.

 

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtros galimybės įvertinant gamtosaugos reikalavimus

B.Gailiušis (Lietuvos energetikos instituto hidrologijos laboratorijos vedėjas tel. 8 37 40 19 61), A.Kamarauskas (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direktorius infrastruktūrai tel. 8 46 49 97 22)

Seimo narį V.Greičiūną, Aplinkos ministerijos atstovus, Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento direktorių K.Šiliauską, Klaipėdos miesto statybos ir urbanistikos skyriaus vedėją A.Mureiką, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto generalinį direktorių S.Dobilinską

K.Skamarakas,

H.Žukauskas

rugsėjis-spalis

6.

 

Aplinkos monitoringo vykdymo rezultatai ir problemos

Aplinkos ministerijos Jungtinis tyrimų centras ir Aplinkos monitoringo Priežiūros komitetas:

L. Stoškus ir V. Naruševičius (JTC, 723202; 722793) bei prof. R. Juknys (VDU, 451387).

Aplinkos, Žemės ūkio, Ūkio ministerijų, Monitoringo (nacionalinio, regioninio, municipalinio bei ūkio subjektų) organizatorių ir vykdytojų, nevyriausybinių organizacijų atstovus

V.Baravykas,

V.Einoris,

A.Poplavski

spalis

7.

 

Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo vykdymo kontrolė

Aplinkos ministerija

Aplinkos ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Pramonininkų konfederacijos, kt. suinteresuotų organizacijų atstovus

A.Baura,

A.Macaitis

spalis

8.

 

Išvažiuojamasis komiteto posėdis dėl Marijampolės regiono aplinkosaugos problemų

Aplinkos ministerija, Ūkio ministerija

Aplinkos ministerijos, Ūkio ministerijos, Pramonininkų konfederacijos ir kitų suinteresuotų institucijų atstovus

V.Baravykas

spalis

9.

 

Gyventojų, vartojančių šachtinių šulinių vandenį, aprūpinimo saugiu geriamuoju vandeniu programos parengimas bei įgyvendinimas

A.Barzda (Respublikinio mitybos centro direktorius tel. 77 89 19)

Aplinkos, Sveikatos apsaugos ir Ūkio ministerijų, Sveikatos reikalų komiteto atstovus

A.Poplavski

spalis - lapkritis

10

 

Pavojingų atliekų nukenksminimo plėtojimo galimybės (išvažiuojamasis posėdis į UAB Respublikinį atliekų tvarkymo centrą)

Ūkio ministerija, Aplinkos ministerija

Aplinkos ministerijos, Kauno apskrities ir Kauno miesto savivaldybės specialistus

V.Baravykas,

A.Poplavski

lapkritis

11

 

Baltijos šalių regiono karinio aplinkosauginio bendradarbiavimo strategija

mjr. A.Kutanovas (Lietuvos kariuomenės vyriausiasis ekologas tel. 73 57 43)

Aplinkos ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, kt. suinteresuotų organizacijų atstovus

V.Baravykas

lapkritis

12

 

Ypatingųjų ekologinių situacijų valdymas bei likvidavimas

Surinktų įvairių cheminių medžiagų ir neatpažintų cheminių medžiagų laikymas ir transportavimas

Skubus teršalų identifikavimas

K.Zulonas (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius tel. 71 68 66)

Aplinkos ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Pramonininkų konfederacijos, kt. suinteresuotų organizacijų atstovai

A.Baura,

A.Macaitis,

H.Žukauskas

lapkritis

13

 

Dėl statinių, skirtų turizmo infrastruktūrai, statybų reguliavimo specialiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis

J.Raguckas (Valstybinio turizmo departamento direktoriaus pavaduotojas tel. 31 20 90), R.Baškytė (Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorė tel. 72 32 84)

Aplinkos, Žemės ūkio ministerijų, nevyriausybinių organizacijų atstovus

V.Einoris,

H.Žukauskas

sausis

Aplinkos apsaugos komiteto V (rudens) sesijos darbų programa apsvarstyta ir patvirtinta komiteto posėdyje 2002 m. rugsėjo 11 d.

 

 

Komiteto pirmininkas Alfonsas Macaitis

 

 

Dr.A.Spruogis, 39 67 40
Naujausi pakeitimai - 2002 09 11.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Darbo planai

LR Seimas