Lietuvos Respublikos Seimas

A.Skardžiaus ir A.Plokšto komandiruotės į Belgijos Karalystę 2001 02 14-15 d. ataskaita

Seimo Pirmininko pavaduotojas A. Skardžius ir Seimo narys A. Plokšto 2001 m. vasario 14-15 dienomis lankėsi Briuselyje (Belgijos Karalystė), kur dalyvavo “Ekonominės ir pinigų sąjungos” derybinio skyriaus techninėse konsultacijose. Kartu vyko Seimo Pirmininko pavaduotojo A. Skardžiaus padėjėjas D. Valiulis, LR Finansų ministerijos fiskalinės politikos departamento direktorius R. Vaicenavičius, Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojas A. Kregždė, Lietuvos banko Pinigų politikos departamento direktoriaus pavaduotojas D. Abazorius, Europos Komiteto Ekonominės integracijos departamento Vidaus rinkos politikos skyriaus vyriausioji specialistė R. Špokevičiūtė. Konsultacijose taip pat dalyvavo LR Ambasadorius prie EB R. Kolonaitis, LR Misijos prie EB patarėjas Ž. Pavilionis ir II sekretorius S. Mitkus.

Europos Komisijos delegaciją sudarė: Europos komisijos (EK) Plėtros direktorato Lietuvos skyriaus vedėjas A. Henriksson, EK Plėtros direktorato pareigūnas G. Bochicchio bei EK Ekonomikos ir finansų direktorato pareigūnai D. Redonnet, B. Boehm, M. Hector, A. Guericke, M. Astberg.

Lietuvos banką steigia ir likviduoja Seimas, o Seimo nariai A. Skardžius ir A. Plokšto yra Lietuvos banko įstatymo projekto kuratoriai LR Seimo Biudžeto ir finansų komitete.

“Ekonominės ir pinigų sąjungos” derybinio skyriaus techninių konsultacijų tikslas yra išaiškinti Komisijos ekspertams iškilusius klausimus dėl Lietuvos banko (LB) įstatymo bei privilegijuoto skolinimosi, kas padės parengti ES derybinės pozicijos projektą. Kitas šių konsultacijų tikslas – padėti parengti Lietuvai įstatymo projektą, atitinkantį ES acquis reikalavimus. EK mano, kad Lietuva, rengdama šio įstatymo projektą, eina teisinga linkme, tačiau, Komisijos nuomone, egzistuoja keletas neatitikimų ES teisės reikalavimams.

Lietuvos delegacija pažymėjo, jog Lietuva supranta būtinybę LB įstatymą suderinti su ES acquis. Kadangi šiuo metu šis įstatymo projektas yra Seime, Seimo Pirmininko pavaduotojas A. Skardžius domėjosi ne tik Europos Centrinio banko ir Europos banko steigimo sutarties nuostatų perkėlimu, bet ir šalių narių centrinių bankų veiklos principais. Pokalbio metu Seimo nariai papildomai domėjosi:

 nuosavybės ir turto klausimais centrinių bankų veikloje,

 oficialių atsargų valdymu,

 išorinio audito atitikimu centrinių bankų reikalavimams,

 Valstybės kontrolės teisėmis tikrinant Lietuvos Banko rezultatus,

 ES šalių centrinių bankų darbuotojų statusu;

 įmanomais Lietuvos centrinio banko valdymo lygiais.

Europos Komisijos delegacijos narys D. Redonnet akcentavo, jog valstybės narės turi skirtingą patirtį išvardintose srityse ir išsamių atsakymų į šiuos klausimus kol kas negalėjo pateikti. Jis pasiūlė kreiptis į Europos Centrinį banką, panaudojant turimus Lietuvos banko kontaktus.

Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojas A. Kregždė pastebėjo, jog šalių kandidačių patirtis rengiant Centrinio banko įstatymą rodo, kad įstatymo projekto derinimo su parlamenu metu diskusijų neįmanoma išvengti.

A. Henriksson pabrėžė, jog EK galutinį priedo prie LR derybinės pozicijos EPS skyriuje projektą turi gauti š.m. vasario 19 d. (kad būtų galima galutinai suderintą priedą apteikti derybų konferencijai vėliausiai iki š.m. vasario 23 d.), norint pradėti derybas ir uždaryti derybinį skyrių dar kovo mėnesį. Lietuva savo priede prie derybinės pozicijos turi parodyti savo tvirtą pasiryžimą suderinti įstatymą su ES acquis. Priešingu atveju, skyriaus nepavyktų uždaryti iš karto. Komisija gali rekomenduoti uždaryti derybinį skyrių ir vadovaudamasi įstatymo projektu, kaip tai buvo padaryta su kai kuriomis šalimis kandidatėmis. Tačiau uždarius skyrių bus stebima, kaip vykdomi įsipareigojimai ir skyrius bet kada gali būti atidarytas iš naujo.

Tvirtinu:

Seimo Pirmininko pavaduotojas Artūras Skardžius
Naujausi pakeitimai - 2002 09 10.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   BELGIJA

LR Seimas