Lietuvos Respublikos Seimas

apie 2002.09.09 posėdį

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto informacija Spaudos tarnybai apie 2002-09-09 dienos komiteto posėdį

 

2009-09-09, komitetas, paskirtas pagrindiniu, svarstė:

- Visagino miesto ir Ignalinos rajono savivaldybių teritorijų ribų keitimo įstatymo projektą IXP-1793 ir nusprendė daryti svarstymo komitete pertrauką iki kito posėdžio.

- Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo papildymo 3(1) ir 61(1) straipsniais bei 58 ir 61 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą IXP-1571 ir nusprendė daryti svarstymo komitete pertrauką iki rugsėjo 23 d.

Pasirengė svarstyti:

- Seimo nutarimo “Dėl 2001 metų ataskaitos apie valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą“ projektą IXP-1804 ir nusprendė komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti Joną Jurkų, Eligijų Masiulį ir Gintarą Didžioką bei projektą komitete svarstyti rugsėjo 23 d.

- Vietos savivaldos įstatymo 17, 21 straipsnių papildymo bei įstatymo papildymo tryliktuoju skirsniu įstatymo projektą IXP- 1843 ir nusprendė komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti A.Puloką ir R.Paksą ir svarstyti rugsėjo 30 d. komiteto posėdyje.

Komitetas, paskirtas papildomu, svarstė:

- Žemės reformos įstatymo 7, 9, 10, 14, 15, 16, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-1815 ir nusprendė bendru sutarimu :

1. Pritarti iš esmės įstatymo projekui

2. Pasiūlyti pagrindiniam komitetui patobulinti įstatymo projektą:

1) išdėstyti įstatymo projekto 3 straipsnio 1 dalimi teikiamą tekstą: ,,1. Vykdant žemės reformą, kaimo vietovėje žemės sklypai piliečiams projektuojami žemės reformos žemėtvarkos projektuose arba kituose teritorijų planavimo dokumentuose nustatytų ribų, taip pat žemės reformos žemėtvarkos projektai įgyvendinami, išskyrus atvejus, kai už žemės reformos žemėtvarkos projektų įgyvendinimo darbus apmoka fiziniai ir juridiniai asmenys Vyriausybės nustatyta tvarka, šia eile eilės tvarka

2) išbraukti įstatymo projekto 8 straipsnio 3 dalies tekste žodžius “ir Aplinkos ministerija pagal kompetenciją”.

- Turizmo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą IXP-1653 ir nusprendė daryti svarstymo komitete pertrauką iki kito posėdžio.

 

 

 

Informaciją parengė

Komiteto sekretoriato padėjėja

G.Jasaitienė 396806
Naujausi pakeitimai - 2002 09 09.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas