Lietuvos Respublikos Seimas

2002-09-09 d. BFK posėdis

1. Apsvarstytas Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 17, 18, 23 ir 55 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-1619.

Nuspręsta:

Nepritarti pateiktam Įstatymo projektui ir pasiūlyti pagrindiniam Socialinių reikalų ir darbo komitetui Įstatymo projektą IXP-1619 atmesti, kadangi:

    1. Įstatymo projekto nuostatoms įgyvendinti (dėl senatvės pensijos amžiaus sumažinimo) jau 2003 m. papildomai iš valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto reikėtų skirti apie 235 mln. Lt. Siekiant padengti šias papildomas išlaidas reikėtų didinti valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifą ;
    2. Pritarti Vyriausybės nuomonei, kad priešpensinio amžiaus žmonių, susiduriančių su įdarbinimo sunkumais problemas spręsti ne mažinant senatvės pensijos amžių, bet gerinant šių asmenų socialinių garantijų finansavimą iš Užimtumo fondo ir kitų šaltinių, skatinant jų užimtumą ir nedarbo atveju mokant bedarbio pašalpas ilgesnį laiką.

Balsavimo rezultatai: 5 už; - prieš; 4 susilaikė.

 

2. Apsvarstytas Įstatymo "Dėl socialinės paramos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusių šeimoms (1945 07 22 - 1991 12 31) " 8 straipsnio pakeitimo projektas IXP-1023(2).

Nuspręsta:

Daryti Komitete svarstyme pertrauką iki 2002-09-11 d.

3. Svarstyta dėl Biudžeto ir finansų komiteto Audito pakomitečio narių sudėties.

Nuspręsta:

Sudaryti Biudžeto ir finansų komiteto Audito pakomitetį iš 7 narių.

Sudėtis:

1. Vytautas Saulis - pirmininkas;

2. Algirdas Butkevičius;

3. Bronius Bradauskas;

4. Juozas Palionis;

5. Gintautas Šivickas;

6. Kęstutis Glaveckas;

7. Zigmantas Balčytis.

4. Sudarytos išvadų rengėjų grupės minėtiems įstatymų projektams:

- Konvencijos dėl muitinės tvarkos, taikomos tarptautiniame transporte naudojamiems bendro fondo konteineriams ratifikavimo IXP-1810 - kuratoriai J.Palionis E.Savickas /A.Mikalauskas;

- Seimo nutarimo "Dėl 2001 metų ataskaitos apie valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą" projektas IXP-1804 - kuratoriai A.Butkevičius G.Vagnorius /G.Morkūnas A.Mikalauskas;

- Skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1825 - kuratoriai B.Bradauskas E.Savickas /J.Alasevičienė/;

- Seimo nutarimo "Dėl ekstremalios situacijos Lietuvos pripažinimo ir veiksmų" projektas IXP-1846 - kuratoriai A.Butkevičius G.Vagnorius /A.Brazdilienė/;

- IXP-1774 "Dėl Valstybės ilgalaikės raidos strategijos" projektas Seimo nutarimo - Kuratoriai A.Butkevičius R.Palaitis /Visi komiteto patarėjai/;

- Lietuvos Respublikos ir Slovakijos Respublikos sutarties dėl pajamų bei kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos ratifikavimo įstatymo projektas IXP-1809 - kuratoriai G.Šivickas J.Lionginas /T.Gražiūnas/;

- Gyventojų turto ir pajamų deklaravimo įstatymo 1, 2, 3, 6, 8, 11 straipsnių pakeitimo ir papildymo 5(2) straipsniu įstatymo projektas IXP-1797 - kuratoriai G.Šivickas J.Lionginas /T.Gražiūnas/;

- Valstybės skolos įstatymo 3 straipsnio 3 dalies papildymo įstatymo projektas IXP-1834 - kuratoriai G.Šivickas J.Lionginas /T.Gražiūnas/;

- Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 84 straipsnio 4 dalies pakeitimo įstatymo projektas IXP-1812 - kuratoriai V.Saulis J.Lionginas /T.Gražiūnas/;

- Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 84 ir 96 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-1813 - kuratoriai V.Saulis J.Lionginas /T.Gražiūnas/.

 
Naujausi pakeitimai - 2002 09 09.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas