Lietuvos Respublikos Seimas

V. Stankevičiaus komandiruotės į Prancūzijos Respubliką 2002 09 01-03 d. ataskaita

2002 m. rugsėjo 2 d. Paryžiuje įvyko Europos Parlamentinės Asamblėjos Įstatymų leidybos ir žmogaus teisių komiteto posėdis. Posėdžio tikslas supažindinti su ankstesnių susitikimų, vykusių Paryžiuje š. m. kovo 4 d. ir gegužės 17 d., Saratove birželio 13-14 d. ir Strasbūre birželio 24-27 dienomis sprendimų rezultatais bei išklausyti pranešimus aktualiais klausimais.

Posėdžio darbotvarkėje dalis klausimų skirta nacionalinių mažumų problemoms. Išklausyti pranešimai - Išskirtinis nacionalinių mažumų elgesys jų gimininėse valstybėse: atvejis apie 2001 m. birželio 19 d. Vengrijos įstatymą; kaip Turkija įgyvendina Europos žmogaus teisių teismo sprendimus; svarstyti ataskaitos projektai apie mažumų apsaugą Belgijoje. Posėdyje svarstytas įvadinis memorandumas dėl religinių laisvių ir religinių mažumų Prancūzijoje.

Posėdyje nagrinėtas projektas papildomo protokolo dėl rasizmo ir ksenofobijos per kompiuterines sistemas, pridėto prie Informacinių technologijų nusikaltimų konvencijos.

Po pranešimų apie dabartinę padėtį Baltarusijoje, Europos Parlamentinės Asamblėjos Įstatymų leidybos ir žmogaus teisių komitetas nutarė įkurti pakomitetį, kuris nagrinėtų Baltarusijoje dingusių be žinios opozicijos politikų atvejus. Esu išrinktas šio pakomitečio nariu.

Svarstytas Federacinės Jugoslavijos prašymas dėl narystės Europos Taryboje.

Numatytos artimiausių posėdžių temos bei pranešėjai.

Vaclov Stankevič

LRS delegacijos Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje narys
Naujausi pakeitimai - 2002 09 09.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   PRANCŪZIJA

LR Seimas