Lietuvos Respublikos Seimas

A.Skardžiaus, Z.Balčyčio ir D.Kutraitės-Giedraitienės komandiruotės į Vokietijos Federacinę Respubliką 2001 02 17-19 d. ataskaita

Seimo Pirmininko pavaduotojo A. Skardžiaus vadovaujama delegacija su darbo vizitu 2001 m. vasario 17 – 19 dienomis lankėsi Hiutefelde, Frankfurte prie Maino, Ofenbache prie Maino, Vyzbadene (VFR).

Delegaciją sudarė: LR Seimo nariai: Z. Balčytis, D. Kutraitė-Giedraitienė, A. Monkevičius, K. D. Prunskienė, Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie LRV generalinis direktorius R. Motuzas bei LR ambasadorius VFR V. Geralavičius.

Darbo vizito tikslai:

 Dalyvauti vasario 16-osios gimnazijos 50-mečio minėjime Hiutenfelde, susitinkant su Pasaulio lietuvių bendruomenės bei Vokietijos, kitų šalių lietuvių bendruomenių vadovaujančiais asmenimis;

 Susipažinti su Heseno Landtago darbo organizavimu bei susitikti su Heseno Landtago frakcijų atstovais, siekiant užmegzti glaudesnius LR Seimo bei Heseno Landtago ryšius bei užtikrinti Heseno paramą Lietuvos siekiams tapti ES nare;

 Susitikti su Heseno Ekonomikos ministru siekiant intensyvinti Lietuvos ir Heseno žemės ekonominį bendradarbiavimą bei pritraukti Heseno investicijas į Lietuvos ūkį.

Vizito metu LR Seimo Pirmininko pavaduotojas A. Skardžius:

 Dalyvavo jubiliejiniuose renginiuose Hiutenfelde Lietuvos Nepriklausomybės 85-ųjų metinių bei Vasario 16-osios gimnazijos 50-mečio proga, kur pasakė sveikinimo kalbą, pažymėdamas didžiulius Vasario 16-osios gimnazijos nuopelnus Lietuvos kultūrai bei lietuvybės išsaugojimui išeivijoje.

 Susitiko su Heseno federalinės žemės Landtago Prezidentu p. Klaus Peter Moeller, Landtago nariu, Europos komiteto pirmininku p. Aloys Lenz, Landtago nariu, Ekonomikos ir susisiekimo komiteto pirmininku p. Ruediger Hermanns, Landtago nariu, FDP frakcijos pirmininko pavaduotoju p. Michael Denzin, Landtago SPD frakcijos atstovu, taip pat Landtago Kanceliarijos direktoriaus pavaduotoju Tiesioginių parlamentinių užduočių skyriaus vadovu p. Bernd K. G. Friedrich, Landtago Kanceliarijos Vyriausybės direktoriumi p. Reinhard J. Gross, Heseno žemės Ekonomikos ministru p. Dieter Posch, Heseno Ekonomikos ministerijos Užsienio ekonominių ryšių departamento direktoriumi p. Berger. Lietuvos delegacijos vadovas p. A. Skardžius informavo Heseno landtago atstovus, kad naujosios kadencijos Lietuvos Seimas tęsia jau anksčiau Lietuvos valdžios užsibrėžtą tikslą – pasiekti, kad iki 2004 metų mūsų šalis būtų pasirengusi įstoti į ES, o 2002 metais būtu pasirengusi priimti narystės NATO įsipareigojimus bei paprašė Heseno žemės paramos siekiant šių svarbiausių Lietuvai tikslų. Tuo pačiu A. Skardžius padėkojo Heseno žemei už paramą Vasario 16-osios gimnazijai bei išreiškė viltį, kad Lietuvos ir Heseno žemės bendradarbiavimas kultūros srityje toliau stiprės.

 Susitiko su Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininku p. V. Kamantu bei vicepirmininke p. M. Lenkauskiene, Vokietijos, Prancūzijos, Australijos, Lenkijos, JAV lietuvių bendruomenių atstovais. Pagrindinė susitikimo tema buvo Lietuvos finansinės paramos vasario 16-osios gimnazijai klausimas.

 Susitiko su LR Garbės konsulu VFR p. Karl Rothenberger bei LEPA atstovu p. Liutauru Labanausku. Delegacija susipažino su Garbės konsulato bei Ekonominės plėtros agentūros veikla.

Tvirtinu:

Seimo Pirmininko pavaduotojas Artūras Skardžius
Naujausi pakeitimai - 2002 09 06.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   VOKIETIJA

LR Seimas