Lietuvos Respublikos Seimas

J.Čekuolio, D.Kutraitės-Giedraitienės, S.Dmitrijevo, J.Oleko, D.Mikutienės ir V.Stankevičiaus komandiruotės į Prancūzijos Respubliką 2002 01 20-26 d. ataskaita

Ataskaita apie dalyvavimą ETPA sesijoje

Strasbūre, 2002 m. sausio 20–26 dienomis

Pirmosios 2002 – ųjų metų Parlamentinės Asamblėjos sesijoje buvo renkamas Prezidentas, vice – prezidentas, kandidatai į komitetų vadovų postus.

Lordas Russell - Johnston pateikė Nuolatinio komiteto veiklos ataskaitą.

T.Kautto perskaitė pranešimą apie rinkimus Kosove.

Moterų ir vyrų lygių teisių komiteto atstovė L.Err pasisakė apie nelegalią prekybą moterimis.

Vyko debatai neatidėliotinu klausimu - dėl Europos Konvento Žmogaus teisių gynimo, t.y. – mirties bausmės panaikinimo bet kuriomis aplinkybėmis.

Svarstytas Bosnijos ir Hercegovinos prašymas tapti Europos Tarybos nare.

Ministrų kabineto vardu į Asamblėjos narius kreipėsi LR Užsienio reikalų ministras A.Valionis.

Svarstyta politinė padėtis Kipre.

E.Jurgens informavo, kaip įgyvendinami Europos Žmogaus teisių Teismo sprendimai.

Debatai išsiuntimo iš šalies klausimais, kad nepažeisti žmogaus teisių ir orumo.

Į Europos Žmogaus teisų Teismą išrinktas teisėjas iš Gruzijos.

Apsvarstytas konfliktas Čekijoje.

Diskutuota Pasaulinės Profsąjungų organizacijos vaidmens klausimu.

Svarstyta kaip padidinti saugumą oro transporte, kaip kovoti su terorizmu.

Debatai apie kovą su terorizmu ir pagarba žmogaus teisėms.

Bulgarijos Ministro Pirmininko S.Saxe –Coburg –Gotha pasisakymas.

Debatai apie politinių kalinių padėtį Azerbaidžane.

D.Kutraitė – Giedraitienė

D.Mikutienė
Naujausi pakeitimai - 2002 09 06.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   PRANCŪZIJA

LR Seimas