Lietuvos Respublikos Seimas

2002 m. rugsėjo 6 d. komiteto posėdis

Komiteto posėdyje buvo svarstomas Konstitucijos 84 straipsnio 11 punkto papildymo įstatymo projektas IXP-1727, bei Konstitucijos 118 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1728.

Komiteto posėdyje dalyvavo: Teisingumo viceministras G.Švedas, Generalinio prokuroro pavaduotojas G.Jasaitis, Lietuvos Aukščiausiojo teismo teisėjas P.Kuconis, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios teisės katedros vedėjas prof. V.Pavilonis, Lietuvos teisės universiteto Konstitucinės teisės katedros vedėja prof. T.Birmontienė, Seimo Teisės departamento vyriausioji konsultantė O.Buišienė, Seimo Teisės departamento vyresnysis konsultantas M.Girdauskas.

Komitetas, apsvarstęs Konstitucijos 84 straipsnio 11 punkto papildymo įstatymo projektą IXP-1727, pritarė iniciatorių pateiktam Konstitucijos 84 straipsnio 11 punkto papildymo įstatymo projektui IXP-1727.

Komitetas, apsvarstęs bei išklausęs posėdyje dalyvavusių ekspertų nuomonių dėl Konstitucijos 118 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto IXP-1728, balsavimo rezultatu: 7 už, 1 susilaikė, nusprendė pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui, t.y. išbraukti 118 straipsnio 4 dalies 2 sakinį “Pagal įstatymą gali būti įsteigtos specializuotos prokuratūros”.
Naujausi pakeitimai - 2002 09 06.
Rivena Jankauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas