Lietuvos Respublikos Seimas

I.Šiaulienės komandiruotės į Liuksemburgo Didžiąją Hercogystę 2002 06 28-30 d. ataskaita

Baltijos Asamblėjos delegacija:

1) Trivimi Velliste, Baltijos Asamblėjos Prezidiumo pirmininko pavaduotojas, Estijos delegacijos Baltijos Asamblėjoje vadovas

2) Arnis Razminovičs, Baltijos Asamblėjos Prezidiumo narys, Latvijos delegacijos Baltijos Asamblėjoje vadovo pavaduotojas

3) Irena Šiaulienė, Baltijos Asamblėjos Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininko pavaduotoja, Lietuvos delegacijos Baltijos Asamblėjoje narė

4) Renata Jankauskaitė, Lietuvos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė

Beneliukso Tarpparlamentinės konsultacinės tarybos pirmininko John Schummer kvietimu Baltijos Asamblėjos delegacija dalyvavo Beneliukso Tarpparlamentinės konsultacinės tarybos vasaros sesijoje, kuri įvyko 2002 m. birželio 28 – 29 d. Liuksemburge, Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje.

Beneliukso Tarpparlamentinės konsultacinės tarybos sesijos pradžioje birželio 28 d. įvyko bendras Beneliukso parlamento Kultūros ir sveikatos apsaugos komiteto ir Baltijos Asamblėjos delegacijos posėdis. Šiame posėdyje Baltijos Asamblėją atstovavo: Trivimi Velliste, Arnis Razminovičs, Irena Šiaulienė ir Renata Jankauskaitė, o Beneliukso Tarpparlamentinę konsultacinę tarybą - Genlen, Sarens, Siquet, De Lobel, Augusteyn, Loes, Happart, Charlier (Beneliukso Ekonominė Sąjunga) ir Scolte. Posėdžiui pirmininkavo Van der Hoeven.

Posėdžio metu dalyviai aptarė šiuos pagrindinius klausimus:

1) Baltijos Asamblėjos organizuojamos konferencijos “Teisės aktų vaidmuo kovojant su narkotikų plitimu” rengimas (2002 m. rugsėjo 12 – 13 d., Ryga).

2) Turizmas Baltijos valstybėse.

3) Bendradarbiavimas dėl kultūros paveldo.

Charlier perskaitė trumpą pranešimą apie narkotikų situaciją Beneliukso valstybėse ir teisinę bazę. Arnis Razminovičs padėkojo ekspertui ir pristatė preliminarią Baltijos Asamblėjos konferencijos “Teisės aktų vaidmuo kovojant su narkotikų plitimu”, įvyksiančios 2002 m. rugsėjo 12 – 13 d., Rygoje, Latvijoje, programą. Pirmąja konferencijos tema – “Teisėkūra. Esama padėtis” laukiamos įstatymų leidėjų nuomonės, o antrąja – “Įstatymų taikymo veiksmingumas” – ekspertų nuomonės. Arnis Razminovičs paprašė kaip galima greičiau informuoti apie atstovus iš Beneliukso Tarpparlamentinės konsultacinės tarybos.

NUSPRĘSTA:

1) Iš Beneliukso Tarpparlamentinės konsultacinės tarybos konferencijoje preliminariai dalyvaus 6 asmenys (galbūt 2 ekspertai iš Beneliukso Ekonominės Sąjungos (vienas iš jų – Charlier), Augusteyn, Joe Thielen…).

Kalbėdamas tema “Bendradarbiavimas kultūros paveldo srityje” Trivimi Velliste pabrėžė, jog Baltijos Asamblėja supranta, kaip svarbu išsaugoti savo kultūrinį paveldą ir išreiškė susirūpinimą dėl šiuo metu didėjančio paveldo pažeidžiamumo, o taip pat pabrėžė, kad kultūros paveldo išsaugojimo priemonės turi būti įvairiapusės ir apimti rūpinimąsi visu kultūros paveldu.

Posėdyje buvo informuota apie Baltijos Asamblėjos veiklą kultūros paveldo srityje. 1999 m. vasario 15 d. Vilniuje, Lietuvoje įvykusiame Baltijos Asamblėjos Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto posėdyje buvo diskutuota apie kultūrinio paveldo apsaugą Baltijos valstybėse, o taip pat čia paliesta tokia tema kaip “Kultūros paveldo apsaugos būklės vertinimas Europos architektūros paveldo apsaugos konvencijos reikalavimų šviesoje”. Susitikime buvo pateikta informacija apie Baltijos paveldo komiteto veiklą, regioninį kultūros paveldo mokymo centrą, bei šiandieninę paveldo būklę ir valdymą. 14 – ojoje Baltijos Asamblėjos sesijoje, įvykusioje 1999 m. gegužės 29 d. Vilniuje, Lietuvoje, buvo priimta rezoliucija dėl kultūros paveldo išsaugojimo Lietuvoje, Estijoje ir Latvijoje.

Trivimi Velliste pasiūlė minėta tema surengti bendrą dviejų komitetų abiejų organizacijų posėdį arba seminarą ir tam buvo pritarta.

Pakviestas ekspertas iš Beneliukso kalbėjo apie kultūrinio paveldo situaciją Beneliukso valstybėse ir santykius tarp Vyriausybės ir nevyriausybinių organizacijų šioje srityje.

NUSPRĘSTA:

1) Surengti bendrą Baltijos Asamblėjos Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto ir Beneliukso Tarpparlamentinės konsultacinės tarybos Kultūros ir sveikatos apsaugos komitetų posėdį arba seminarą kultūros paveldo klausimais.

2) Surengti bendrą abiejų organizacijų komitetų posėdį 21 – osios Baltijos Asamblėjos sesijos, įvyksiančios 2002 m. gruodžio 12 – 14 d., Rygoje, Latvijoje, metu.

Trivimi Velliste pristatė Baltijos Asamblėjos veiklą turizmo ir jaunimo turizmo srityje bei kas šioje srityje padaryta. Šia tema posėdžio dalyviams buvo pateikta tokia informacija: 2000 m. balandžio 16 d. įvyko mini seminaras jaunimo turizmo klausimais Rygoje, Latvijoje, 2000 m. gegužės 4 – 5 d. organizuota apvalaus stalo diskusija turizmo Baltijos valstybėse klausimais Saaremaa, Estijoje, 2001 m. spalio 4 - 5 d. įvyko konferencija jūrų turizmo klausimais Kuressaare, Estijoje. Taip pat Baltijos Asamblėjos sesijose buvo priimta keletą rezoliucijų šiais klausimais: 19 – ojoje BA sesijoje, įvykusioje 2001 m. gruodžio 13 – 15 d. Taline, priimta rezoliucija dėl jūrų turizmo plėtros Baltijos valstybėse, 17 – ojoje BA sesijoje, įvykusioje 2000 m. gruodžio 7 - 9 d. Vilniuje, priimta rezoliucija dėl jaunimo turizmo plėtros Baltijos valstybėse ir Baltijos jūros regione, 16 – ojoje BA sesijoje, įvykusioje 2000 m. gegužės 26 – 27 d. Tartu, priimta rezoliucija dėl turizmo plėtojimo Baltijos valstybėse, 5 – ojoje BA sesijoje, įvykusioje 1994 m. lapkričio 13 d. Vilniuje, priimta rezoliucija dėl turizmo plėtojimo Baltijos valstybėse.

Beneliukso Tarpparlamentinės konsultacinės tarybos vasaros sesijoje parlamentarai diskutavo tokiomis temomis:

1) Užsienio politika (ataskaita apie svarstymus su ambasadoriais ir (arba) nuolatiniais atstovais (pranešėjai: Van den Brande (dok. 671/1) ir d'Hondt (dok. 672/1))).

2) Kova su sukčiavimu mokesčių srityje (rekomendacijos siūlymas).

3) Per sieną judančių darbuotojų problema (tarpinė ataskaita).

4) Kelių transporto kontrolė (tarpinė ataskaita).

5) Alveolinio echinococcosis problema Beneliukso valstybėse (pranešėjas: Happart (dok. 665/1). Rekomendacijos siūlymas).

6) Tvarūs pastatai (tarpinė ataskaita).

7) Vėjo malūnų vietų projekto išplėtimo 12 mylių plote priešais Belgijos krantą pasekmės (ataskaita. Rekomendacijos siūlymas).

8) Ataskaita apie Vilniaus konferenciją (pranešėjai: Jung ir Baarda (dok. 669/1)).

9) Scheldt-Rhine (Šeldės ir Reino) delta (pranešėjai: Baarda ir Bartholomeeussen (dok. 666/1). Rekomendacijos siūlymas).

10) Scheldt (Šeldės) vakarinės dalies gilinimas (pranešėjai: Baarda ir Bartholomeeussen (dok. 666/1)).

11) Daugiakalbystė (pranešėjas: Gehlen (rekomendacijos siūlymas)).

12) Jaunimo politika (pranešėjas: Sarens (dok. 670/1)).

13) Kelio ženklų suderinimas (rekomendacijos siūlymas).

14) Policijos ir teismų bendradarbiavimas per sieną Beneliukso teritorijoje (žodinė ataskaita).

15) Darbo grupės “Beneliukso Parlamento funkcionavimas“ tarpinė ataskaita (pranešėjas: Passtoors).

16) Vizitas į Tunisą (pranešėjai: Schummer ir Happart (dok. 664/1)).

17) Vyriausybių atsakymai į anksčiau patvirtintas rekomendacijas.

18) Pasikeitimai Belgijos delegacijoje.

Ady Jung, Beneliukso Tarpparlamentinės konsultacinės tarybos Ekonomikos, žemės ūkio ir žuvininkystės komiteto pirmininkas, pateikė ataskaitą apie Baltijos Asamblėjos, Šiaurės Tarybos ir Beneliukso Tarpparlamentinės konsultacinės tarybos konferenciją “Žemės ūkio politika, maisto sauga ir aplinkosaugos problemos”, įvykusią 2002 m. balandžio 10 – 12 d. Vilniuje, Lietuvoje.

Konferencijoje buvo diskutuota tokiomis temomis:

1) Bendros žemės ūkio problemos.

2) Maisto sauga: gyvulinės produkcijos ir grūdų gamyba.

3) Kova su epizootinėmis ligomis.

Beneliukso Tarpparlamentinę konsultacinę tarybą konferencijoje atstovavo 23 nariai, joje taip pat dalyvavo José Happart, Belgijos-Volonijos Žemės ūkio ministras ir Fernand Boden, Žemės ūkio ministras.

Ady Jung padėkojo už apsilankymus mėsos perdirbimo įmonėje “Biovela”, LR Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje ir LR Nacionalinėje veterinarijos laboratorijoje. Už konferencijos surengimą jis padėkojo organizatoriams: Giedrei Purvaneckienei, Jonui Budrevičiui, o taip pat Baibai Molnikai, Marikai Laizanei ir Renatai Jankauskaitei.

Konferencijos dalyviai priėmė rezoliuciją, kuri buvo perduota įgyvendinti Beneliukso Ministrų komitetui.

Trivimi Velliste, Baltijos Asamblėjos vardu pasveikinęs Beneliukso Tarpparlamentinės konsultacinės tarybos sesijos dalyvius, prisiminė kartu organizuotus renginius, t.y., 1999 m. lapkričio 5 d. Baltijos Asamblėjos ir Beneliukso Tarpparlamentinės konsultacinės tarybos Rygoje surengtą konferenciją apie bendradarbiavimą per sienas ir kitą konferenciją apie bendradarbiavimą per sienas įvykusią Valkoje ir Valgoje 2001 m. vasario 9 d., kurioje ypatingas dėmesys buvo skirtas padėčiai pasienio miestuose. Abiejuose renginiuose Beneliukso Tarpparlamentinės konsultacinės tarybos atstovai pateikė nuomones apie pasienio problemų sprendimo būdus, bendrų sienos perėjimo punktų atidarymą, bendro muitinių darbo organizavimą ir pan. Jis taip pat prisiminė ir paskutinį renginį - Baltijos Asamblėjos, Šiaurės Tarybos ir Beneliukso Tarpparlamentinės konsultacinės tarybos konferenciją “Žemės ūkio politika, maisto sauga ir aplinkosaugos problemos”, įvykusią 2002 m. balandžio 10 – 12 d. Vilniuje, Lietuvoje.

Pasibaigus Beneliukso Tarpparlamentinės konsultacinės tarybos vasaros sesijai Baltijos Asamblėjos delegacijai buvo suorganizuota ekskursija Liuksemburge.

Seimo narė

Baltijos Asamblėjos Švietimo, mokslo ir kultūros

komiteto pirmininko pavaduotoja I. Šiaulienė

Ataskaitą parengė:

Lietuvos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė R. Jankauskaitė
Naujausi pakeitimai - 2002 09 06.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   Kitos šalys

LR Seimas