Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2002 m. rugsėjo 4 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-1624.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui su komiteto pastabomis ir pasiūlymais.

2. Pritarti Seimo nario J.Veselkos pasiūlymų 1, 4, 5 punktams.

3. Pasiūlyti Seimo paskirtam pagrindiniam komitetui patikslinti įstatymo projektą nuostatomis, kad projekte nustatytas asmens amžiaus apribojimo 35 metais terminas būtų fiksuojamas prašymo pateikimo metu (pvz., 2 str. 5 dalis: “5. Jauna šeima – šeima, kurioje kiekvienas iš sutuoktinių yra ne vyresnis kaip 35 metai prašymo pateikimo metu, taip pat šeima, kurioje motina arba tėvas vieni augina vieną ir daugiau vaikų (įvaikių) ir yra ne vyresni kaip 35 metų prašymo pateikimo metu).

4. Komiteto paskirta pranešėja: S.Burbienė.

 

2. SVARSTYTA:

2002-08-27 d. Seimo narės S.Burbienės pasiūlymas Įmonių rejestro įstatymo, jį keitusių, papildžiusių bei su juo susijusių įstatymų pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektui (IXP-1345SP).

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pritarti iniciatorės pateiktam pasiūlymui.

2. Pasiūlyti Seimui šį įstatymo projektą svarstyti 2004 metų Seimo pavasario sesijoje.

3. Komiteto pranešėja paskirti S.Burbienę.

 

3.SVARSTYTA:

"Dėl Lakeno deklaracijoje suformuluotų klausimų dėl Europos ateities".

NUSPRĘSTA:

Atsižvelgiant į Lakeno deklaracijos nuostatas, kad koordinuojant Europos Sąjungos ekonominę, finansinę ir fiskalinę aplinką, pagrindiniu klausimu ir toliau turi likti sklandus vidaus rinkos ir bendros valiutos funkcionavimas, Ekonomikos komitetas siūlo formuojant Lietuvos poziciją diskusijai "Dėl Europos ateities" įtraukti sekančias nuostatas:

Svarstant Europos Sąjungos ekonominio augimo užtikrinimo perspektyvas, siekti, kad:

  • prioritetu būtų politikos sritys, skatinančios Europos Sąjungos valstybių narių ekonominę ir socialinę sanglaudą, tausojančią plėtrą bei mažinančios jų ekonominės ir socialinės būklės skirtumus;
  • sanglaudos politika ir solidarumas būtų svarbiausia prielaida Europos Sąjungos, kaip visumos, konkurencingumui vidaus rinkoje ir pasaulyje;
  • sanglaudos ir solidarumo principai būtų taikomi formuojant bei paskirstant Europos Sąjungos biudžetą;
  • ekonomikos ir verslo konkurencingumą skatintų aktyvesnė Europos mokslo tyrimų ir inovacijų politika, tuo pačiu kurianti žiniomis pagrįstą Europos ekonomiką, užtikrinanti subalansuotą jos augimą, tausojančią ūkio plėtrą bei šalių savitumą.

 

4. SVARSTYTA:

Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2002-09-09) darbotvarkė.

NUSPRĘSTA:

Patvirtinti Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2002-09-09) darbotvarkę.

 

5-6.SVARSTYTA:

Pasirengimas Užsienio valiutos Lietuvos Respublikoje įstatymo 2 ir 3 straipsnių pakeitimo ir 8 straipsnio 2 dalies pripažinimo netekusia galios įstatymo projekto IXP-1771 ES bei Pinigų įstatymo 3 straipsnio pakeitimo ir 5 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto IXP-1772 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti R.Sinkevičių, P.Vilką ir komiteto patarėją G.Pajuodienę (pritarta bendru sutarimu).

 

7.SVARSTYTA:

Pasirengimas Seimo nutarimo "Dėl Nacionalinės energetikos strategijos patvirtinimo" projekto IXP-1773 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti K.D.Prunskienę, E.Maldeikį, komiteto patarėją S.Strimaitį ir komiteto padėjėją G.Smetonaitę (pritarta bendru sutarimu).

 

8.SVARSTYTA:

Pasirengimas Asociacijų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto IXP-1757 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti B.Vėsaitę, P.Vilką ir komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

 

9.SVARSTYTA:

Pasirengimas Mokėjimų, vykdomų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo projekto IXP-1758 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti B.Vėsaitę, S.Lapėną ir komiteto patarėją G.Pajuodienę (pritarta bendru sutarimu).

 

10.SVARSTYTA:

Pasirengimas klausimo "Dėl Seimo nario J.Jurkaus pareiškimo (dėl AB „Mažeikių nafta“)" svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti R.Sinkevičių, J.Veselką, komiteto patarėją S.Strimaitį ir komiteto padėjėją G.Smetonaitę (pritarta bendru sutarimu).

 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 09 06.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas