Lietuvos Respublikos Seimas

G.Steponavičiaus ir J.Karoso komandiruotė į Švedijos Karalystę 2001 05 20-21 d. ataskaita

2001 m. gegužės 21-22 d. Stokholme vyko 24-oji COSAC (prancūziškai - Conférence des Organes Spécialisés dans les Affaires Communautaires) konferencija. Šioje konferencijoje dalyvavau kartu su Seimo Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotoju Justinu Karosu.

COSAC - tai speciali reguliariai rengiama parlamentų Europos reikalų komitetų pirmininkų konferencija, kurioje dalyvauja ir šalys kandidatės.

Stokholme vykusioje konferencijoje buvo diskutuojama apie Švedijos pirmininkavimą Europos Sąjungai, apie Europos Sąjungos plėtrą, taip pat apie nacionalinių parlamentų vaidmenį ateities Europos Sąjungoje, aplinkos apsaugą.

Dalyvaudamas diskusijoje apie plėtrą, pabrėžiau, kad Lietuvai pavyko pasinaudoti pasivijimo (catch-up) derybose dėl narystės Europos Sąjungoje galimybe ir iki Švedijos pirmininkavimo Europos Sąjungoje pabaigos Lietuva bus uždariusi apie 10 derybinių skyrių. Tai yra labai didelis pasiekimas ir puikus Lietuvos pažangos įrodymas. Kalbėdamas apie Lietuvos poziciją dėl laisvo asmenų judėjimo skyriaus, pabrėžiau, kad Lietuvai toks pereinamasis laikotarpis neturėtų būti taikomas, o visos šalys kandidatės turi būti vertinamos atskirai, o esant reikalui, laisvą darbo jėgos judėjimą galima būtų reguliuoti dvišalėmis sutartimis.

Kalbėdamas dėl parlamentų vaidmenį ateities Europos Sąjungoje, išsakiau savo nuomonę, kad svarbu pabrėžti demokratijos deficito problemos sprendimą, reformuojant Europos Sąjungos struktūras bei diskutuojant apie nacionalinių parlamentų vaidmenį. Ši diskusija turėtų būti plėtojama ir Lietuvoje, nes Lietuva turi pasakyti savo nuomonę apie tai, į kokią Europos Sąjungą norėtų įstoti.

Priedas: Pasisakymas COSAC konferencijoje anglų kalba (2 lapai).

Pagarbiai,

Komiteto pirmininkas Gintaras Steponavičius
Naujausi pakeitimai - 2002 09 06.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   ŠVEDIJA

LR Seimas