Lietuvos Respublikos Seimas

G.Steponavičiaus ir R.Dovydėnienės komandiruotė į Slovakijos Respubliką 2001 05 27-29 d. ataskaita

2001 m. gegužės 27-29 d. Bratislavoje (Slovakijos Respublika) vyko vienuoliktasis Europos Parlamento pirmininkės Nicole Fontaine ir valstybių, dalyvaujančių Europos Sąjungos plėtros procese, nacionalinių parlamentų pirmininkų susitikimas.

Europos Parlamento pirmininko ir valstybių, dalyvaujančių Europos Sąjungos plėtros procese, nacionalinių parlamentų pirmininkų susitikimai vyksta du kartus per metus vis kitoje valstybėje kandidatėje.

Šiame susitikime Lietuvai atstovavau aš, Seimo Europos reikalų komiteto pirmininkas Gintaras Steponavičius, ir Seimo Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotoja Roma Dovydėnienė.

Bratislavoje vykusiame susitikime didžiausias dėmesys buvo skirtas situacijai po Nicos sutarties pasirašymo ir būsimos Europos Sąjungos sąrangos kūrimui aptarti.

Šiomis temomis pasisakiau ir aš, visų pirma, pasveikindamas Nicos sutarties pasirašymą, kaip būtiną žingsnį reformų, reikalingų sėkmingai plėtrai užtikrinti, link. Savo pasisakyme akcentavau, kad naujos sąrangos kūrime būtina išklausyti ir šalių kandidačių nuomones apie ateities Europos Sąjungą. Informavau, kad Seimo Europos reikalų komitetas nusprendė parengti pranešimą Europos Sąjungos ateities tema ir tam pranešimui parengti yra sudaryta darbo grupė. Mes tikimės, kad toks pranešimas išjudintų diskusijas Lietuvoje tarp politinių partijų ir pilietinėje visuomenėje Europos Sąjungos ateities tema. Taip pat išskyriau klausimus, kurie, mano nuomone, yra svarbūs dabartinėje diskusijoje, t.y. demokratijos deficitas ir nacionalinių parlamentų kompetencijos ir vieta Europos Sąjungos institucinėje sąrangoje.

Priedas: Pasisakymas Bratislavoje vykusiame susitikime anglų kalba ( 2 lapai).

Pagarbiai,

Komiteto pirmininkas Gintaras Steponavičius
Naujausi pakeitimai - 2002 09 06.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   SLOVAKIJA

LR Seimas