Lietuvos Respublikos Seimas

G.Steponavičiaus komandiruotė į Estijos Respubliką 2001 03 23 d. ataskaita

2001 m. kovo 23 dieną Taline susitikau su Estijos Riigikogu Europos reikalų komiteto pirmininku Tune Kelam bei Latvijos Saeima Europos reikalų komiteto pirmininku Edvins Inkens.

Susitikime aptarėme derybų dėl narystės Europos Sąjungoje eigą visose Baltijos valstybėse, diskutavome apie parlamentų vaidmenį informuojant šalies piliečius apie Europos Sąjungą ir apie parlamentų patirtį priimant įstatymus, susijusius su pasirengimu narystei Europos Sąjungoje.

Savo kolegoms papasakojau apie Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komiteto veiklą po praėjusių metų rudenį vykusių rinkimų, pristačiau Seime atstovaujamų politinių partijų š.m. sausio 18 d. pareiškimą dėl integracijai svarbių įstatymų priėmimo Seime bei atitinkamą š.m. sausio 23 d. Seimo nutarimą "Dėl integracijos į Europos Sąjungą". Kalbėdamas apie parlamentų vaidmenį informuojant savo piliečius apie Europos Sąjungą, pabrėžiau, kad svarbu ne tik pati informacija, bet ir tinkamas savo piliečių interesų atstovavimas integracijos procese.

Su savo kolegomis sutarėme, kad šalys kandidatės, atėjus sprendimų dėl pirmosios naujųjų narių grupės laikui, turi būti vertinamos individualiai, pagal savo pasiekimus ir pažangą.

Tai buvo jau trečiasis Baltijos šalių parlamentų Europos reikalų komitetų pirmininkų susitikimas. Jie vyksta reguliariai kasmet. Kitas susitikimas numatomas Rygoje šių metų rudenį.

Pagarbiai,

Komiteto pirmininkas Gintaras Steponavičius
Naujausi pakeitimai - 2002 09 06.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   ESTIJA

LR Seimas