Lietuvos Respublikos Seimas

G.Steponavičiaus komandiruotė į Belgijos Karalystę 2001 03 20-21 d. ataskaita

Europos Parlamento Konstitucinių reikalų komiteto pirmininko Giorgio Napolitano kvietimu 2001 m. kovo 20-21 d. Briuselyje Europos Parlamente dalyvavau šio komiteto surengtame posėdyje dėl Nicos sutarties ir tolimesnės Europos Sąjungos sąrangos.

Europos Parlamento Konstitucinių reikalų komitetas į šį posėdį pakvietė visų Europos Sąjungos šalių narių ir šalių kandidačių nacionalinių parlamentų Europos reikalų komitetų atstovus.

Dalyvaudamas diskusijoje apie “post- Nicos” tvarką, išskyriau kelis veiksnius, kodėl šalių kandidačių dalyvavimas naujos Europos Sąjungos sąrangos kūrime yra svarbus. Visų pirma, šalių kandidačių nacionalinių parlamentų įsitraukimas į diskusiją suteikia jai skaidrumo, atvirumo ir aiškumo bei įtraukia į šį procesą ir paprastus piliečius. Antra, tai padeda įtvirtinti demokratijos principą. Trečia, šalių kandidačių dalyvavimas yra svarbus ir dėl to, kad joms teks perskirstyti savo nacionalinių institucijų kompetencijas ir kai kurias jų perduoti Europos Sąjungos institucijoms, todėl tai turi būti aiškiai aptarta ir nuspręsta. Aš taip pat pritariau minčiai, kad diskusija dėl Europos Sąjungos ateities turi būti institucionalizuota ir turi būti sukurtas Konventas dėl Europos Sąjungos ateities (pasisakymas anglų kalba pridedamas).

Lankydamasis Europos Parlamente aš taip pat turėjau galimybę dalyvauti Europos Parlamento Piliečių teisių ir laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto posėdyje, kuriame buvo svarstoma žmogaus teisių padėtis Europos Sąjungoje.

Vizito metu taip pat buvo numatytas susitikimas su Europos Sąjungos – Lietuvos jungtinio parlamentinio komiteto pirmininku Gary Titley, su kuriuo aptarėme Lietuvos derybų dėl narsytės Europos Sąjungoje eigą, pasiektą pažangą ir pagrindines problemas.

Lankydamasis Europos Parlamente susitikau ir su parlamentinės Liberalų demokratų grupės nariais, su kuriais buvo kalbama apie bendradarbiavimo galimybes.

Pagarbiai,

Komiteto pirmininkas Gintaras Steponavičius
Naujausi pakeitimai - 2002 09 06.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   BELGIJA

LR Seimas