Lietuvos Respublikos Seimas

APIE 2002.09.03 ir 04 posėdį

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto informacija Spaudos tarnybai apie 2002-09 –03 ir 04 dienos komiteto posėdžius

 

2009-09-03 komitetas sušaukė neeilinį komiteto posėdį, kurio metu apsvarstė Seimui pateiktą Vyriausybės įstatymo 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-1841 ir bendru sutarimu pritarė komiteto patobulintam įstatymo projektui. Šiame projekte numatyta, kad Vyriausybė dėl Seimui teikiamų įstatymų ar Seimo nutarimų projektų priima nutarimą. Svarstant šiuos projektus Seime, Vyriausybei atstovauja Ministras Pirmininkas, jo įgaliotas ministras, o jam negalint –Vyriausybės įgaliotas viceministras.

2009-09-04, komitetas, paskirtas pagrindiniu, svarstė:

- Prezidento grąžintą Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2, 10, 12, 13, 15, 16 ir 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymą IXP-1719 Gr. ir nusprendė bendru sutarimu siūlyti Seimui priimti visą įstatymą be pakeitimų.

Pasirengė svarstyti:

- Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-1824 ir nusprendė komiteto išvados projekto rengėjais paskirti A.V.Indriūną ir K.Rimšelį bei projektą komitete svarstyti rugsėjo 16 d.

- Visuomeninių organizacijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektą IXP-1764 ir bendru sutarimu nusprendė komiteto išvados projekto rengėjais paskirti A.Ramanauską ir K.Rimšelį .

-Visagino miesto ir Ignalinos rajono savivaldybių teritorijų ribų keitimo įstatymo projektą IXP-1793 ir bendru sutarimu nusprendė komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti A.Rimą ir V.Tomaševski bei projektą komitete svarstyti rugsėjo 9 d.

Komitetas, paskirtas papildomu, svarstė:

- Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat garantijų ir lengvatų, numatytų piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo pakeitimo įstatymą IXP-1720Gr. ir bendru sutarimu nusprendė pasiūlyti pagrindiniam komitetui nepritarti teikiamoms įstatymo IXP-1034 pataisoms.

- Asociacijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektą IXP-1757 ir nusprendė paskirti atsakingais už komiteto išvados parengimą G.Didžioką, A.Ramanauską ir R.Paksą bei projektą komitete svarstyti rugsėjo 16 d.

Komitetas papildomai svarstė Seimo Teisės departamento išvadą Vyriausybės įstatymo 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-1841(2) ir nusprendė bendru sutarimu iš dalies išvadai pritarti.

 

 

 

Informaciją parengė

Komiteto sekretoriato padėjėja

G.Jasaitienė 396806
Naujausi pakeitimai - 2002 09 05.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas