Lietuvos Respublikos Seimas

D.Kutraitės-Giedraitienės kelionė į Vatikaną 2001 02 20-24 d. ataskaita

Vilniaus Arkivyskupijos kvietimu vykau į Vatikaną, kur dalyvavau kardinolo regalijų iškilmingoje įteikimo arkivyskupui metropolitui Audriui Juozui Bačkiui ceremonijoje. Šio garbingo paskyrimo proga kaip Seimo narė pasakiau sveikinimo kalbą naujai paskirtajam Lietuvos kardinolui. Dalyvavau oficialiuose susitikimuose su aukštais Katalikų bažnyčios hierarchais, žurnalistais bei kviestiniais svečiais iš Lietuvos. Domėjausi Lietuvos jaunimo, studijuojančio Romos ir Vatikano aukštosiose mokyklose mokslo sąlygomis bei perspektyvomis.

Visas kelionės išlaidas padengė Vilniaus Arkivyskupija.

D.Kutraitė - Giedraitienė
Naujausi pakeitimai - 2002 09 05.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   ITALIJA

LR Seimas