Lietuvos Respublikos Seimas

J.Čekuolio, D.Kutraitės-Giedraitienės ir V.Stankevičiaus komandiruotė į Vokietijos Federacinę Respubliką 2002 01 18-20 d. ataskaita

Vokietijoje, Potsdamo mieste dalyvavome Frydricho Naumano fondo ir Europos Tarybos organizuotame seminare “Žingsniai link demokratijos atgimimo Baltarusijoje”. Seminare dalyvavo politinių partijų, tyrimų institutų, nevyriausybinių organizacijų, profsąjungų atstovai iš Lietuvos ir Vokietijos, Baltarusijos opozicijos delegatai. Buvo pažymėta, jog padėtis Baltarusijoje beveik nepasikeitė – visai nesprendžiamos tos pačios problemos: demokratijos plėtra, žmogaus teisių padėtis, valstybinės ir nevalstybinės žiniasklaidos lygiateisiškumas, opozicijos teisių užtikrinimas, mirties bausmės panaikinimas ir kt. Apart autoritarinio Baltarusijos valdymo metodų aptarimo buvo analizuojami praėjusių Baltarusijos rinkimų rezultatai. Siekiant paremti šios valstybės demokratines jėgas, kovojančias už žmogaus teises, seminaro darbo grupė pateikė rekomendacijas tolimesnei opozicijos veiklai. Buvo rekomenduota stiprinti Demokratinio Aljanso bendrą darbą, parengtas šio Aljanso veiklos strategijos planas.

Mes, Lietuvos delegacijos atstovai, užmezgėme kontaktus su Baltarusijos opozicinių spaudos agentūrų atstovais.

Pridedame: Seminare priimtas Demokratinio Aljanso veiklos strategijos planas – 1 l.

D.Kutraitė - Giedraitienė

V.Stankevič
Naujausi pakeitimai - 2002 09 06.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   VOKIETIJA

LR Seimas