Lietuvos Respublikos Seimas

V.P.Andriukaičio komandiruotė į Belgijos Karalystę 2002 07 21-24 d. ataskaita

Konvento darbo grupė dėl Europos Pagrindinių teisių chartijos statuso

2002.07.23, Briuselis

Darbo grupės posėdžio metu buvo toliau nagrinėjami Europos Pagrindinių teisių chartijos įtraukimo į būsimą Europos Sąjungos konstitucinę sutartį aspektai. Pagrindinis dėmesys diskusijų metu buvo skirtas nuostatų pasikartojimo, kuris atsirastų dėl sutarčių ir chartijos tekstų apjungimo, problemai.

Darbo grupė laikosi nuostatos, kad Europos Pagrindinių teisių chartijos turinys neturi būti peržiūrimas, o privalomo statuso suteikimas chartijai neturi sukurti papildomų kompetencijų ES lygiu pagrindinių teisių srityje. Chartijos nuostatos turi veikti tik ES sutarčių apibrėžiamose ribose (within the limits of the Treaties). Nuostatų subordinavimo klausimas neturėtų būti akcentuojamas, nes dokumentai įgauna vienodą teisinį statusą. Todėl labiau tikslinga kalbėti nuostatų koordinavimo ir suderinimo aspektais.

Diskusiją apsunkina faktas, kad nėra aiški būsimos konstitucijos arba konstitucinės sutarties struktūra. Darbo grupė iš principo sutaria, kad Europos Pagrindinių teisių chartija turi tapti pirmuoju būsimos konstitucinės sutarties skyriumi. Tačiau likusi būsimo dokumento struktūra neaiški ir nuomonės, ar tekstas turi būti vientisas, ar dalijamas į dvi dalis pagal principą, kurį yra pasiūlės Florencijos Europos institutas, skiriasi. Pabrėžta, kad būsimas konstitucinės sutarties tekstas turi būti aiškus ir suprantamas, lengvai skaitomas (readable).

Antrojoje posėdžio dalyje buvo išklausyti ekspertai – teisės departamentų vadovai iš Europos Parlamento, Ministrų Tarybos ir Europos Komisijos. Jų pranešimai bus pateikti raštu artimiausiu metu. Ekspertai atsakė į darbo grupės narių klausimus.

Paruošė: Komiteto vyresnioji patarėja Rūta Bunevičiūtė

Tvirtinu: Komiteto Pirmininkas Vytenis Povilas Andriukaitis
Naujausi pakeitimai - 2002 09 05.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   BELGIJA

LR Seimas