Lietuvos Respublikos Seimas

V. P. Andriukaičio ir A. Medalinsko komandiruotės į Belgijos Karalystę 2002 07 08-12 d. ataskaita

Europos Sąjungos ateities Konvento posėdis

2002 m. liepos 11 - 12 d.

Konvento plenarinio posėdžio darbotvarkėje buvo du pagrindiniai klausimai. Pagrindinės diskusijos vyko Bendrosios užsienio ir saugumo politikos (BUSP) bei gynybos politikos klausimais. Didžioji dauguma pasisakančiųjų akcentavo būtinybę stiprinti Europos Sąjungos BUSP pabrėždami, kad reikia kurti taikos palaikymo ir gynybinį identitetą, bet ne puolamuosius pajėgumus. Pabrėžta galimybė šioje srityje glaudžiau bendradarbiauti keletui valstybių ir taikyti kvalifikuotos daugumos balsavimą sprendžiant BŪSP klausimus. Tačiau taip pat buvo akcentuota, kad užsienio, saugumo ir gynybos politika visuomet buvo svarbi valstybių suvereniteto dalis reguliuojama tarpvyriausybinio bendradarbiavimo.

Dalis Konvento posėdžio buvo skirta Jaunimo Konventui. Jaunimo atstovai pristatė ataskaitą apie jaunimo Konvento, vykusio Briuselyje visą savaitę, veiklą.

Konventas sudarė keturias naujas darbo grupes.

Po plenarinių diskusijų vyko anksčiau sudarytų Konvento darbo grupių posėdžiai.

Darbo grupė Chartijos statuso klausimais toliau svarstė Chartijos įjungimo į Europos Konstituciją aspektus. Pagrindinė diskusija vyko tarp Didžiosios Britanijos atstovų, oponuojančių Chartijos įjungimui į Konstitucijos tekstą, ir kitų darbo grupės narių. Nutarta prašyti patikslinti Didžiosios Britanijos atstovų argumentus.

Lietuvos pusė pristatė savo poziciją dėl Chartijos teisinio statuso.

Darbo grupė nacionalinių parlamentų vaidmens stiprinimo klausimais išklausė ekspertų nuomones. Nutarta rengti bendrą posėdį su darbo grupe, svarstančia subsidiarumo klausimus.

Komiteto pirmininkas Vytenis Povilas Andriukaitis
Naujausi pakeitimai - 2002 09 05.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   BELGIJA

LR Seimas