Lietuvos Respublikos Seimas

SPRENDIMAS. Dėl padėties žemės ūkyje stabilizavimo (2002-09-04 Nr.40)

Kaimo reikalų komitetas konstatuoja, kad šiais metais dėl nepalankių gamtinių sąlygų bei ženkliai sumažėjusių žemės ūkio produkcijos supirkimo kainų, šalies žemės ūkyje susidarė ypač sudėtinga ekonominė bei finansinė situacija. Ypatingai tai liečia smulkiuosius ūkininkus ir kaimo gyventojus, kurių realiosios pajamos sparčiai mažėja. Nėra teigiamų pokyčių sprendžiant šalies pieno sektoriaus problemas.

Kaimo reikalų komitetas nusprendžia:

1. Pasiūlyti Vyriausybei:

1.1 Neeiliniame Vyriausybės posėdyje apsvarstyti ekonominę situaciją žemės ūkyje bei sausros padarytos žalos pasekmes ir numatyti priemones žemės ūkio funkcionavimui palaikyti ekstremalios situacijos atveju.

1.2 Atsižvelgiant į ypatingai sudėtingą padėtį pieno sektoriuje, išnagrinėti galimybę papildomai kompensuoti pieno gamintojų patiriamus nuostolius iš valstybės biudžeto lėšų arba kitų šaltinių.

2. Pasiūlyti Žemės ūkio ministerijai sparčiau analizuoti šalies žemdirbių keliamas problemas, jų operatyvesniam sprendimui kartu su Žemės ūkio rūmais bei žemdirbių visuomeninėmis organizacijomis sudaryti nuolat veikiančias derybines grupes, pagal atskiras veiklos sritis.

3. Pasiūlyti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai išnagrinėti galimybes suteikti efektyvesnę socialinę pagalbą kaimo žmonėms bei kaime gyvenančioms ir mažas pajamas turinčioms šeimoms, nustatant jiems būtinų socialinių paslaugų poreikius atsižvelgiant į jų realias pajamas ir pateikti pasiūlymus Vyriausybei ir Seimui.

4. Pasiūlyti Žemės ūkio rūmams, kartu su savivaldybėmis bei kaimo bendruomenėmis, suaktyvinti veiklą kaimo gyventojų tarpe aiškinant jiems perspektyvias žemės ūkio veiklos kryptis, ūkininkavimo būdus ir formas atitinkančias šių dienų poreikius bei kooperacijos pagrindu vienyti jų pastangas šiems tikslams pasiekti.

 

Komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta
Naujausi pakeitimai - 2004 03 04.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Parlamentinė kontrolė  >   2002 metai

LR Seimas