Lietuvos Respublikos Seimas

2002 m. rugsėjo 4 d. komiteto posėdis (2002 09 04)

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

Kodas 8860529 Gedimino pr. 53, LT-2002 Vilnius Tel. (8~ 22) 39 67 96 Faksas (8~ 22) 39 64 69 El.p. teiseskt@lrs.lt

 

 

 

 

 

Teisės ir teisėtvarkos komiteto 2002 09 04 posėdis.

 

1.SVARSTYTA: Akcinių bendrovių įstatymo 29 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP- 1143(EK pagrindinis, TTK papildomas).

Komitetas išklausę komiteto patarėjos nuomonę bei pasitarę nusprendė siūlyti pagrindiniam Ekonomikos komitetui projektą atmesti, nes svarstytina ar akcininkas, kuriam balsavimo teise uždrausta naudotis remiantis teismo sprendimu, turėtų turėti galimybę riboti bet kokio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo priėmimą.

Projekto nuostata, suteikianti teisę akcininkui, kuriam balsavimo teise uždrausta naudotis remiantis teismo sprendimu, riboti sprendimų priėmimą derintina su Akcinių bendrovių įstatymo 26 straipsnio 3 ir 5 dalimis, kurios nustato visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą teismo sprendimu bei privalomus visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo atvejus.

Taip pat svarstytina ar balsavimo teisė iš viso gali būti atimta. Turto arešto taikymą akcijoms galėtų išaiškinti Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. Ūkio ministerijoje ruošiama nauja Akcinių bendrovių įstatymo redakcija, kurioje uždraudimas naudotis balsavimo teise nėra numatomas. Tokiu atveju nebūtina ir apsauginė norma, nustatanti galimybę riboti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų priėmimą.

 

2. SVARSTYTA: Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-1716 (EK pagrindinis, TTK papildomas).

Komitetas išklausęs projekto autorius ,Ūkio ministerijos atstovus, komiteto patarėją, Loretą Zdanavičienę , bei padiskutavę nusprendė siūlyti pagrindiniam Ekonomikos komitetui tobulinti įstatymo projektą pagal Seimo Teisės departamento pastabas, kurioms pritarė projekto autoriai.

3.SVARSTYTA: Konstitucijos 84 straipsnio 11 punkto papildymo įstatymo projektas IXP- 1727 ir Konstitucijos 118 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1728.

Komitetas nusprendė svarstyme padaryti pertrauką iki 2002 04 06d. Į komiteto posėdį numatyta iškviesti visus autorius, kurie pateikė pasiūlymus bei pastabas dėl šių projektų.
Naujausi pakeitimai - 2002 09 05.
Rivena Jankauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas