Lietuvos Respublikos Seimas

2002 m. rugsėjo 4 d. posėdis

Š.m. rugsėjo 4 d. įvyko Sveikatos reikalų komiteto posėdis, kuriame dalyvaujant Komiteto pirmininkei Dangutei Mikutienei, Komiteto nariams Audriui Klišoniui, Kęstučiui Kuzmickui, Juozui Matulevičiui, Visvaldui Nekrašui ir Juozui Raistenskiui, Lietuvos bioetikos komiteto pirmininkas doc. Eugenijus Gefenas pristatė Žmogaus teisių ir biomedicinos konvenciją bei atkreipė Komiteto narių dėmesį į tai, kad Konvencijos nuostatos dera su Lietuvoje galiojančiais įstatymais ir paragino pritarti Konvencijos ratifikavimo įstatymo projektui. Komitetas, išklausęs informaciją, bendru sutarimu pritarė sprendimui dėl svarstymo parengiamųjų darbų ir Komiteto išvadų rengėjais paskyrė Juozą Matulevičių ir Juozą Raistenskį.

Lietuvos AIDS centro direktorius Saulius Čaplinskas pateikė informaciją apie 2002 m. rugsėjo 19-21 dienomis Vilniuje vyksiančią konferenciją “Europos požiūris į ŽIV/AIDS ir susijusias problemas:tyrimai, politika, prevencija ir priežiūra”, nurodė konferencijos tikslus, supažindino su programa.

Komitetas apsvarstė Seimo nutarimo “Dėl valstybės ilgalaikės raidos strategijos” projektą Nr.IXP-1774 ir nusprendė nepritarti jo pateikimui Seime. Komiteto nuomone, šio projekto sveikatos apsaugos skyrius turi būti patobulintas. Komitetas taip pat apsvarstė ir nepritarė Seimo nutarimo “Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano” projektui Nr.IXP-1794 ir nutarė kreiptis į Aplinkos ministeriją dėl papildomo šio projekto pagrindimo.

 

Komiteto padėjėja Inesa Zabulionienė
Naujausi pakeitimai - 2002 09 05.
Virginija Šukaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Sveikatos reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2002 metai

LR Seimas