Lietuvos Respublikos Seimas

Rugsėjo 4 dienos posėdyje

Rugsėjo 4 dienos posėdyje

Svarstytas klausimas dėl Lietuvos Respublikos Prezidento dekreto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo priimto Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo grąžinimo Seimui pakartotinai svarstyti“. Komiteto posėdyje šiuo klausimu kalbėjo Seimo narė Kultūros ministrė Roma Dovydėnienė, Seimo nariai Povilas Jakučionis, Eduardas Kaniava, Ona Babonienė, Janė Narvilienė, Komiteto pirmininkas Rolandas Pavilionis. Posėdyje aptarta Seimo Teisės departamento išvada dėl šio Respublikos Prezidento dekreto. Komitetas daugumos balsais nusprendė siūlyti Seimui nepritarti Prezidento dekretui ir pritarti Seimo priimtam Įstatymui, kadangi Prezidento teikiamos Įstatymo 4 straipsnio nuostatos jau yra realizuojamos priimto Įstatymo kituose straipsniuose ar kituose Įstatymuose.

Komitetas svarstė kitus kasdienės veiklos klausimus, taip pat paskyrė Oną Babonienę ir Dalią Teišerskytę naujos Švietimo įstatymo redakcijos projekto pagrindinio komiteto išvadų projekto rengėjomis.
Naujausi pakeitimai - 2002 09 04.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas