Lietuvos Respublikos Seimas

V.P.Andriukaičio komandiruotės į Italijos Respubliką 2002 07 25-27 d. ataskaita

Konferencija surengta PES Konvento narių 1-os darbo grupės, ruošiančios medžiagą būsimam Europos Konstitucijos projektui, ir Florencijos Europos instituto iniciatyva. Konferencija vyko dvi dienas – 2002 m. liepos 25-26 d.d. Pirmąją dieną buvo rengiami darbo grupių posėdžiai. Dalyvavau posėdyje tema: “Teisingumo solidarumo, tolerancijos ir kultūros įvairovės ateitis Europoje”. Pranešimus skaitė Portugalijos parlamento Europos reikalų komiteto pirmininkas Alberto Costa, Italijos parlamento narys Valdo Spini ir aš (pranešimo tekstas anglų kalba pridedamas). Diskusijose išryškėjo vieninga nuomonė, jog Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija turi būti teisiškai privalomu dokumentu ES šalims, be to, turėtų būti į sutartis įtraukiama ir Europos socialinė chartija. Buvo akcentuota, jog įgyvendinant keturias pagrindines laisves išryškėjo ir neigiamos tendencijos ES šalyse: žmonėms vykstant dirbti laisvai iš vienos šalies į kitą, praktiškai tuo pačiu ir socialinės problemos persikelia kartu su žmonėmis į tas šalis. Tačiau nėra sukurta jokio europinio mechanizmo, kaip kompensuoti dėl to atsirandančius nacionalinėse valstybėse socialinius kaštus. ES biudžetai numato tik BŽŪP ir struktūrinių fondų finansavimą, tačiau nėra jokių finansinių mechanizmų kompensuoti socialinius kaštus. Darbo grupėje prieita išvados, jog šias problemas būtina kelti Europos Konvente, kai bus diskutuojama dėl ES kompetencijų.

Antrą konferencijos dieną vyko Florencijos Europos instituto specialistų ir visų konferencijos dalyvių bendras posėdis. Konferenciją pasveikino Europos Konvento vicepirmininkas Dž.Amato. Pranešimus skaitė Europos instituto ekonomikos departamento vadovas p.Filipo Caffarelli, Konvento nariai Valdo Spini, George Vella ir kiti pranešėjai. Buvo pristatytas ir mūsų darbo grupės baigiamasis dokumentas, kuris bus teikiamas PES Konvento nariams Birmingemo konferencijoje, įvyksiančioje š.m. rugpjūčio 30 – 31 d.d. (dokumento kopija pridedama). Europos Komisijos užsakymu Florencijos Europos institutas yra parengęs teisinę studiją apie Europos pagrindinių teisių chartijos inkorporavimą į ES Konstituciją, apie ES sutarčių supaprastinimą, ES institucinę reformą, o taip pat pateikęs savąją ES Konstitucijos projekto viziją: dveji Europos Parlamento rūmai, Europos Prezidento institucija, Europos komisija kaip vykdomoji ES valdžia ir t.t. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog šis institutas leidžia fundamentalių leidinių ES teisės, ekonomikos, socialiniais klausimais. Pravartu būtų kai kuriuos leidinius įsigyti ir Lietuvos Seimui. Be to, šiame institute vyksta įvairios vasaros studijos, simpoziumai, seminarai, keliama kvalifikacija. Manau,kad ir mūsų patarėjų korpusas galėtų tobulintis šiame institute. Instituto vadovybė norėtų užmegzti ryšius su Lietuva. Iš Vengrijos, Lenkijos, Čekijos ir kt. šalių stažuotojų yra daug, o iš Baltijos valstybių yra labai mažai. Manau, jog padėtį reikėtų skubiai taisyti.

Komiteto pirmininkas Vytenis Povilas Andriukaitis

p.s. Priedai saugomi Tarptautinių ryšių skyriuje
Naujausi pakeitimai - 2002 09 04.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   ITALIJA

LR Seimas