Lietuvos Respublikos Seimas

2002 09 02 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Komitetas bendru sutarimu pritarė komiteto patobulintam Gyvūninės kilmės atliekų tvarkymo įstatymo projektui IXP-1765(2). Pranešėjas plenariniame posėdyje - Alfonsas Macaitis.

Laimutis Budrys, Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamento vedėjas, pristatė teisės aktų projektus, kurie būtini Medžioklės įstatymo įgyvendinimui.

Nuspręsta tęsti Aplinkos apsaugos komiteto V (rudens) sesijos darbų programos aptarimą kitame posėdyje.
Naujausi pakeitimai - 2002 09 03.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas