Lietuvos Respublikos Seimas

J. Čekuolio komandiruotės į Prancūzijos Respubliką 2002 02 28/03 02 d. ataskaita

Š.m. kovo 1 d. LR Seimo Valdybos teikimu dalyvavau Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos (toliau – ETPA) Politinių reikalų komiteto posėdyje Paryžiuje. Šioje ataskaitoje informuoju apie posėdyje svarstytus klausimus ir priimtus sprendimus.

1. Informacija apie Europos Tarybos veiklą. Pristatė posėdyje dalyvavęs Europos Tarybos generalinis sekretorius V.Švimeris. Informuota apie ET ekspertų veiklą Rusijoje, Šiaurės Kaukazo regione, žmogaus teisių padėtį Turkijoje, įvairių seminarų bei tarptautinių konferencijų rengimą, V.Švimerio vizito Bosnijoje-Hercegovinoje rezultatus. Atkreiptas dėmesys, jog po ET kreipimosi Moldovos valdžia atsiėmė grasinimą uždrausti opozicinės Moldovos krikščionių demokratijų partijos veiklą, o Molodovos Konstitucinis teismas nustatė, jog šalies savivaldos rinkimų įstatymas prieštarauja Konstitucijai, kaip dar anksčiau buvo nurodžiusi ET.

Pritarta komiteto pirmininko R.Jakičiaus (Slovėnija) pasiūlymui kiekviename posėdyje keistis informacija apie ES Konvento eigą. Nemažai parlamentarų priklauso ir ETPA, ir ES Konventui.

2. Europos institucijų bendradarbiavimo ateitis. Pranešėjas – R. van den Linden (Olandija). Pranešime primenama, kad ir nepaisant ES plėtros, beveik pusė Europos kontinento liks už ES ribų, ir ET išliks beveik visas Europos valstybes jungiančia organizacija. Būtina stiprinti ET ir ES bendradarbiavimą politiniu lygiu, žmogaus teisių laikymosi, europinių konvencijų kūrimo srityje. ETPA ir Europos Parlamentas privalo konkrečiau apibrėžti savo santykius, siūloma bent kartą per metus rengti bendrus posėdžius, o ES santykiai su valstybėmis ne ES narėmis galėtų būti plėtojami ET kontekste. Pritarta pasiūlymui, kad balandžio mėn. ETPA sesijoje kalbėtų V.Žiskar d’Estenas, ES Konvento vadovas.

Vertinant ET kaip pagrindinį žmogaus teisių ir demokratijos garantą Europoje, diskusijoje vis plačiau skambėjo mintis apie būtinybę monitoringo procedūras taikyti ne tik naujai į ET įstojančioms šalims, bet visoms ET valstybėms.

3. Jugoslavijos prašymo tapti ET nare nagrinėjimas. Reporteris C.Frey (Šveicarija) pažymėjo, jog ypač Serbijoje jaučiamas nemažas teisinis progresas, priimami nauji pažangūs įstatymai, nauji kodeksai. Tačiau Juodkalnijoje situacija, reporterio vertinimu, yra žymiai prastesnė. Suformuluota išvada – pirmiausia, Jugoslavijoje būtinas didesnis aiškumas dėl federacijos ateities bei garantuota demokratinių procesų tąsa (kartu turimas minty karo nusikaltimais įtariamų asmenų išdavimas Hagos tribunolui), balandžio mėnesio posėdyje bus vėl grįžta prie šio klausimo.

4. Padėtis Baltarusijoje. Siekiant vystyti dialogo su Baltarusija politiką ETPA ketino Vilniuje surengti seminarą Baltarusijos atstovams, kuriame būtų nagrinėjami demokratijos plėtros, parlamento galių plėtros bei kiti aktualūs klausimai. Baltarusijos delegaciją seminare sudarytų tiek demokratinės opozicijos, nevyriausybinių organizacijų, tiek ir Baltarusijos Nacionalinio susirinkimo delegacija. Tačiau, deja, Baltarusijos parlamento vadovybė iki šiol niekaip neatsakė į šį pasiūlymą, nors jis buvo pateiktas dar praėjusių metų pabaigoje. Diskusijoje, kurioje ir pačiam teko pasisakyti, vyravo rezervuotas nusivylimas dėl progreso demokratizacijos srityje stokos šioje valstybėje.

Pagarbiai,

Jonas Čekuolis

LR Seimo delegacijos

ETPA pirmininkas
Naujausi pakeitimai - 2002 08 29.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   PRANCŪZIJA

LR Seimas