Lietuvos Respublikos Seimas

J.Čekuolio ir V. Landsbergio komandiruotės į Prancūzijos Respubliką 2002 01 14-16 d. ataskaita

Š.m. sausio 15 d. LR Seimo Valdybos sprendimu Seimo nariai J.Čekuolis ir V.Landsbergis dalyvavo Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos Monitoringo komiteto posėdyje.

Ataskaitoje informuoju apie komitete svarstytus klausimus ir priimtus sprendimus.

1. Lietuvos įsipareigojimų Europos Tarybai vykdymas. Lietuvos atstovai pateikė atsakymus į lapkričio mėn. komiteto pirmininko rašte išdėstytus klausimus. Buvo nagrinėjama padėtis įkalinimo įstaigose, naujieji civilinis ir civilinio proceso kodeksai, advokatūros įstatymas, Užkardymo įstatymo ir kitų teisės aktų atitikimas tarptautinėms konvencijoms ir žmogaus teisių principams. Pasibaigus diskusijai konstatuota, kad Lietuva pilnai įvykdė savo įsipareigojimus Europos Tarybai ir bendru sutarimu priimtas sprendimas nutraukti Lietuvai post-monitoringo (valstybės įsipareigojimų vykdymo stebėjimo) procedūrą. Formaliai šį sprendimą dar turės patvirtinti ET PA Biuras, kuris posėdžiaus kitą savaitę Strasbūre. Pažymėtina, kad šiuo sprendimu patvirtinta Lietuvos teisinės sistemos, žmogaus teisių padėties mūsų šalyje visiškas atitikimas europiniams standartams.

2. Rusijos įsipareigojimų Europos Tarybai vykdymas. Patvirtintas raportas apie Rusijos įsipareigojimų vykdymą, pagal jį bus ruošiamas ET PA rezoliucijos projektas. Šį klausimą numatoma svarstyti 2002 m. balandžio mėn. sesijoje. Pažymėtina, kad raporte atkreipiamas dėmesys, jog Rusija nepatenkinamai vykdo, o tiksliau visiškai nevykdo, įsipareigojimų dėl nekilnojamojo turto grąžinimo Baltijos valstybėms bei materialinės paramos į Lietuvą, Latviją ir Estiją grįžtantiems tremtiniams. Minėti klausimai buvo Rusijos įsipareigojimų dalis stojant į Europos Tarybą 1996 m.

3. Armėnija. Patvirtintas raportas apie Armėnijos įsipareigojimų Europos Tarybai vykdymą, jis bus siunčiamas Armėnijos delegacijai laukiant atsakymų į raporte pateiktus klausimus per 3 mėnesius.

4. Azerbaidžanas. Balsų dauguma patvirtintas raportas apie Armėnijos įsipareigojimų Europos Tarybai vykdymą, jis bus siunčiamas Azerbaidžano delegacijai laukiant atsakymų į raporte pateiktus klausimus per 3 mėnesius. Komitetas nepritarė pasiūlymui atidėti sausio mėn. ETPA sesijoje numatytą diskusiją politinių kalinių Azerbaidžane klausimu.

5. Ukraina. Aptarta padėtis Ukrainoje, ruošiantis pavasarį numatytiems Parlamento rinkimams. Pritarta minčiai siųsti maksimaliai didelę tarptautinių stebėtojų grupę stebėti rinkimus. Pritarta komiteto reporterių vizitui į Ukrainą vasario 27 – kovo 3 dienomis. Atkreipiu dėmesį, kad buvo išsakyta kritika ET Ministrų komitetui (kuriam Lietuva šiuo metu pirmininkauja), jog nepakankamai vykdomos ET PA rezoliucijos Ukrainos klausimu. Pavyzdžiui, nebuvo jokių ET MK veiksmų, vykdant ET PA 2001 m. rugsėjo sesijoje priimtą rezoliuciją.

Pagarbiai,

Jonas Čekuolis

LR Seimo narys




Naujausi pakeitimai - 2002 08 29.



   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   PRANCŪZIJA

LR Seimas