Lietuvos Respublikos Seimas

J. Čekuolio komandiruotės į Vengrijos Respubliką 2002 03 10-12 d. ataskaita

LR Seimo valdybos teikimu š.m. kovo 11 d. Budapešte dalyvavau Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos Monitoringo komiteto posėdyje. Monitoringo komiteto uždavinys – stebėti ir reikliai kontroliuoti, kaip naujai į ET įstojusios valstybės vykdo savo įsipareigojimus šiai organizacijai ir atlieka vidaus reformas. Komiteto posėdžiai vyksta uždari, todėl šioje ataskaitoje tik trumpai pateikiu posėdyje svarstytus klausimus ir priimtus nutarimus.

1. Rusija. Rusijos įsipareigojimų ET vykdymas. Pateiktas ir apsvarstytas rezoliucijos dėl Rusijos įsipareigojimų vykdymo projektas. Projektui pritarta, jis bus pateiktas balandžio mėn. ETPA sesijoje. Baltijos šalių atstovų komitete siūlymu projekte įtraukti teiginiai apie būtinybę skubiai grąžinti Baltijos valstybėms nekilnojamąjį turtą ir vykdyti ankstesnį Rusijos pažadą ET mokėti kompensacijas iš Baltijos šalių į Rusijos teritoriją po Antrojo pasaulinio karo ištremtiems asmenims. Kaip Lietuvos atstovas padariau pranešimą šiuo klausimu.

2. Moldova. Karštose ir ilgose diskusijose nutarta balandžio mėn. ETPA sesijoje surengti neeilinį svarstymą apie padėtį Moldovoje. Komitetas nutarė, jog politiniai – ekonominiai procesai Moldovoje, opozicijos padėtis, politinės valdžios įsigaliojimas ir neslepiama įtaka teismų sistemai kelia rimtą grėsmę demokratijos plėtrai šioje valstybėje. ET itin atidžiai stebi padėtį Moldovoje, pažymėtina, jog būtent po ET griežtos reakcijos Moldovos valdžia atsisakė ketinimų uždaryti opozicinę krikščionių demokratų partiją.

3. Ukraina. Aptarta padėtis šioje valstybėje artėjant parlamento rinkimams. Diskusijoje pasisakiau šiuo klausimu.

4. Monitoringo komiteto veikla. Naujasis komiteto pirmininkas A.Baršonis pristatė savo pasiūlymus dėl tolesnės komiteto veiklos. Pasiūlymų esmė – stebėti ne vien tik naujų ET narių įsipareigojimų vykdymą, bet ir visų ET rezoliucijų bei nutarimų realų įgyvendinimą visose ET valstybėse. Diskusijas šiuo klausimu nutarta pratęsti kitame komiteto posėdyje.

5. Armėnija ir Azerbaidžanas. Komiteto paskirti reporteriai lankysis šiose šalyse balandžio mėnesį ir bendrai aplankys Kalnų Karabacho teritoriją. Kitame posėdyje ketinama pristatyti vizito rezultatus.

6. Albanija. Aptarta padėtis šioje valstybėje, su pasitenkinimu konstatuota, jog aktyviai dalyvaujant ET atstovams oponuojančios politinės jėgos pagaliau pradėjo realias tarpusavio derybas.

Kitas ETPA Monitoringo komiteto posėdis vyks balandžio 4 dieną Paryžiuje.

Jonas Čekuolis

LR Seimo Europos Tarybos

Parlamentinėje Asamblėjoje pirmininkas
Naujausi pakeitimai - 2002 08 29.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   VENGRIJA

LR Seimas