Lietuvos Respublikos Seimas

J. Čekuolio komandiruotės į Baltarusijos Respubliką 2002 06 09-12 d. ataskaita

Š.m. birželio 9-12 dienomis LR Seimo Valdybos sprendimu dalyvavau komandiruotėje Minske Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos narių vizito grupės sudėtyje. Šioje ataskaitoje informuoju apie susitikimų Minske turinį ir rezultatus.

ET PA vizito grupę iš viso sudarė 7 parlamentarai iš įvairių Europos valstybių. Be manęs dalyvavo: V.Behrendt (Vokietija, grupės pirmininkas), T.Davis (Didžioji Britanija), A.Zwerver (Olandija), R.Wohlwend (Lichtenšteinas), F.Danielli (Italija), S.Goris (Belgija). Vizito tikslas – Baltarusijos valdžios bei opozicijos atstovams dar kartą išdėstyti Europos Tarybos reikalavimus Baltarusijai, jei pastaroji valstybė iš tiesų siekia tapti šios organizacijos nare. Kartu buvo siekta susipažinti su naujausia politine ir ekonomine padėtimi Baltarusijoje, žmogaus teisių reikalais šioje valstybėje.

ET PA parlamentarų vizito programos dalį Europos Tarybos sekretoriato prašymu parengė Lietuvos ambasada Minske. Šia proga ir ataskaitoje norėčiau išreikšti vieningą grupės padėką Lietuvos diplomatams Baltarusijoje už puikiai atliktą organizacinį darbą.

Vizito programoje įvyko šie susitikimai: su Baltarusijos Nacionalinio susirinkimo abiejų rūmų pirmininkais, Baltarusijos vidaus reikalų ministru V.Naumovu, Baltarusijos užsienio reikalų ministru M.Chvostovu, Baltarusijos Prezidento administracijos vadovu U.Latypovu, nepriklausomos ir valstybinės žiniasklaidos atstovais, nevyriausybinių organizacijų, sociologinių institutų atstovais, opozicinių politinių partijų vadovais, dingusių be žinios žinomų politikų žmonomis, su Europos Tarybos valstybių diplomatais, reziduojančiais Minske.

Dalyvavome ir bendrame su Baltarusijos Nacionalinio susirinkimo nariais seminare, kuriame buvo nagrinėjami šie klausimai: mirties bausmės panaikinimas (Baltarusija – paskutinė Europos valstybė, dar vis taikanti mirties bausmę), ombudsmeno institucijos įvedimas, parlamento galių praplėtimas, žiniasklaidos realios nepriklausomybės užtikrinimas, pilietinės visuomenės plėtra Baltarusijoje. Minėtame seminare nuo Europos Tarybos padariau pranešimą ombudsmeno institucijos įvedimo klausimu, naudodamasis pirmiausia Lietuvos Seimo kontrolierių institucijos veiklos patirtimi.

Visuose susitikimuose Europos Tarybos parlamentarai akcentavo žmogaus teisių, žiniasklaidos nepriklausomybės, dingusių be žinios opozicijos politikų problemas. Tačiau pagrindinis akcentas buvo skirtas Baltarusijos ir ESBO konfliktui, kai vos porą dienų iki mūsų vizito Baltarusijos valdžios pareigūnai de facto išvijo iš šalies ESBO Monitoringo misiją. Santykių su viena Europos organizacija paaštrėjimas neišvengiamai atsiliepia santykiams ir su kita europine struktūra. Pažymėtina, jog Baltarusijos valdžios atstovai siekė mūsų vizitą panaudoti savo valdžios propagandos tikslais, aiškindami, jog atvykome nagrinėti specialiojo svečio statuso Baltarusijai Europos Taryboje sugrąžinimą, nors tokios minties mes net neturėjome.

Vizito rezultatai tiksliausiai apibrėžti mūsų parlamentarų grupės pranešime spaudai, išplatintame spaudos konferencijoje vizito pabaigoje. Pranešimo spaudai tekstą anglų kalba pridedu prie ataskaitos.

Papildant pranešimo spaudai tekstą verta paminėti dar keletą pastabų. 2000 m. sausio mėnesį Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja priėmė rezoliuciją dėl padėties Baltarusijoje. Deja, ir praėjus dvejiems su puse metų tenka konstatuoti, jog padėtis Baltarusijoje beveik nepasikeitė – išlieka visiškai nesprendžiamomis tos pačios problemos: demokratijos plėtra, žmogaus teisių padėtis, valstybinės ir nevalstybinės žiniasklaidos lygiateisiškumas, opozicijos teisių užtikrinimas, mirties bausmės panaikinimas, parlamento galių išplėtimas. Todėl ETPA grupės delegatai vieningai susidarė skeptišką nuomonę apie Baltarusijos perspektyvas artimiausiu metu gauti kokį nors statusą Europos Taryboje.

Debatai apie padėtį Baltarusijoje numatyti š.m. rugsėjo mėnesio Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos sesijoje. Baltarusijos valdžios atstovai tikino, kad iki rugsėjo jiems pavyks padaryti tam tam tikrus demokratinius pakeitimus. Belieka laukti konkrečių veiksmų.

Pagarbiai,

Jonas Čekuolis

Lietuvos Seimo delegacijos

Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje pirmininkas
Naujausi pakeitimai - 2002 08 29.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   BALTARUSIJA

LR Seimas