Lietuvos Respublikos Seimas

G. Purvaneckienės kelionės į Jungtines Amerikos Valstijas 2002 05 8-12 d. ataskaita

Apie dalyvavimą Jungtinių Tautų specialiojoje sesijoje vaikų klausimais 2002 gegužės 8 – 10 d. Niujorke

UNICEF kvietimu Lietuvos delegacijos sudėtyje dalyvavau Jungtinių Tautų specialiojoje sesijoje vaikų klausimais 2002 gegužės 8 – 10 d. Joje atstovavau Lietuvos Seimą. Komandiruotės išlaidas apmokėjo UNICEF.

Parlamentarų forumas įvyko gegužės 9 d. Pagrindinius pranešimus padarė Andre Roberfroid, UNICEF Vykdomojo direktoriaus pavaduotojas, Dr. Najma Heptulla, IPU Vykdomosios tarybos prezidentė, Ebrahim Saloojee, Pietų Afrikos Respublikos parlamento narys, Glenys Kinnock, Europos Parlamento narė ir Vaikų forumo atstovė.

Pranešėjai ir plenarinės diskusijos dalyviai išreiškė šias pagrindines idėjas:

- Visuose parlamentų sprendimuose, tame tarpe ir svarstant nacionalinius biudžetus, reikia atsižvelgti į vaikų interesus;

- Parlamentų debatuose turi dalyvauti vaikai, pavyzdžiui, vaikų ar moksleivių parlamentų atstovai;

- Parlamentuose turi būti organizuotos diskusijos vaikų, taikos kultūros, smurto propagandos panaikinimo ir kitais klausimais.

Taip pat buvo aptarti dokumentai, kuriais rekomenduojama vadovautis nacionaliniams parlamentams:

1. “Vaikų, ateities visuomenės varomosios jėgos, apsauga ir rūpyba” – IPU 106-osios konferencijos rezoliucija, priimta bendru sutarimu;

2. 1551 Rekomendacija, priimta Europos Tarybos parlamentinės asamblėjos 2002.

Be šio forumo, dar dalyvavau debatų plenarinėje salėje klausymuose. Gaila, kad dėl vėlesnio atvykimo negalėjau dalyvauti sesijos atidaryme bei kituose renginiuose.

Konferencijos išdavos:

1. Atvykusi organizavau dokumentų, kuriais rekomenduojama vadovautis nacionaliniams parlamentams, vertimą į lietuvių kalbą. Jie bus išdalinti Seimo nariams, kai bus svarstomi vaikų klausimai.

2. 2002 m. gegužės 31 d. Šeimos ir vaiko reikalų komisija organizavo apvalaus stalo diskusiją, kurioje dalyvavo Seimo nariai, moksleivių parlamento atstovai, Lietuvos delegacijos specialiojoje sesijoje nariai, UNICEF bei organizacijos “Gelbėkit vaikus” atstovai. Ji buvo skirta paminėti tarptautinę vaikų gynimo dieną ir aptarti specialiosios sesijos rezultatus. Diskusijos dalyviams buvo išdalinti aukščiau minėtų dokumentų vertimai, o taip pat specialiojoje sesijoje priimtas Veiksmų planas, kurį į lietuvių kalbą išvertė ir atspausdino UNICEF. Pagrindinį pranešimą padarė Vaikų forumo dalyvė, Lietuvos delegacijos ir moksleivių parlamento narė Rimantė Markevičiūtė. Diskusijose buvo aptartas Seimo ir moksleivių parlamento bendradarbiavimo perspektyvos.

Pagarbiai,

Giedrė Purvaneckienė

Šeimos ir vaiko reikalų komisijos pirmininkė
Naujausi pakeitimai - 2002 08 28.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

LR Seimas