Lietuvos Respublikos Seimas

J. Korenkos komandiruotės į Belgijos Karalystę 2002 08 01-04 d. ataskaita

Seimo nario Jono Korenkos kelionės į Belgijos karalystę 2002 m. rugpjūčio 1-4 dienomis atsakaita

Kelionės tikslas - "Aštuntoji kasmetinė Rytų Europos ir Centrinės Azijos šalių Konsultacija", kurią organizavo Gyventojų institutas (JAV) bei Tarptautinė planuotos tėvystės federacija. Šioje konferencijoje dalyvauti buvo pakviestos šalys dalyvės - Albanija, Armėnija, Azerbaidžanas, Čekija, Gruzija, Vengrija, Kazachija, Kirgizija, Latvija, Lietuva, Moldova, Lenkija, Rumunija, Rusija, Slovakija ir Ukraina.

Konferencijos darbotvarkėje buvo numatyti šie klausimai: nevyriausybinių organizacijų pranešimai apie visuomenės reprodukcinę sveikatą, ŽIV/AIDS plitimą šalyse, pasiekimai ir poreikiai. Svečių pranešimai apie šalių įsipareigojimus, susitarimus tarptautinėse konferencijose, tarptautinių organizacijų veiklą gyventojų ir plėtros srityje.

Buvo pakviesti dalyvauti:

konferencijoje dalyvaujančių šalių parlamentarai,

Robert Zinser, Rotary iniciatyva gyventojams ir plėtrai, Viceprezidentas,

Dr. Waleed Alkhateeb, Jungtinių tautų gyventojų fondo, Arabų šalių ir Europos skyriaus direktorius,

Neil Datta, Europos parlamentarų forumo gyventojams ir plėtrai sekretorius,

Lyn Thomas, Tarptautinės planuotos tėvystės federacijos Europos regiono direktorė,

Jyoti Shankar Singh, tarptautinės organizacijos “Gyventojai 2005” Prezidentas, 1994m. tarptautinės “Gyventojų ir plėtros” konferencijos Kaire organizatorius.

Pranešimą apie Visuomenės reprodukcinę sveikatą Lietuvoje skaitė E.Kuliešytė, Šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacijos direktorė.

Savo pasisakyme konferencijos dalyvius informavau apie įkurtą Visuomenės plėtros, reprodukcinės sveikatos ir teisių parlamentinę grupę, šios parlamentinės grupės veiklos planus ir tikslus bei apie LR Seimui pateiktą reprodukcinės sveikatos įstatymo projektą.

Konsultacijos dalyviai pabrėžė Rytų Europos ir Centrinės Azijos šalių išskirtinumą – daug abortų, didelis lytiškai plintančių infekcijų skaičius, auga ŽIV užsikrėtusių ir sergančių AIDS skaičius (25% visų pasaulyje užsikrėtusių šiose šalyse), menkas visuomenės, ypač jaunimo, lytinis švietimas, reprodukcinės sveikatos tarnybų suaugusiems ir jaunimui trūkumas, mažas kontracepcijos paplitimas, teisinių reprodukcinės sveikatos gerinimo dokumentų trūkumas, nėra arba menkai finansuojamos reprodukcinės sveikatos programos.

Konferenciją seksualinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių tema ketinama organizuoti Lietuvoje spalio mėnesio pradžioje. Bus aptariamas parlamento vaidmuo sprendžiant šiuos klausimus. Šioje konferencijoje ketina dalyvauti ir Europos Parlamento atstovai.

Seimo narys Jonas Korenka
Naujausi pakeitimai - 2002 08 26.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   BELGIJA

LR Seimas