Lietuvos Respublikos Seimas

A. Ramanausko ir V. Popovo komandiruotės į Norvegijos Karalystę 2002 03 12-13 d. ataskaita

ŠIAURĖS TARYBOS SEMINARAS KOVOS SU TARPTAUTINIU NUSIKALSTAMUMU KLAUSIMAIS

2002 m. kovo 13 d. Oslas

Storting (Norvegijos Parlamentas)

Šiaurės Tarybos iniciatyva surengtame seminare kovos su tarptautiniu nusikalstamumu klausimais Baltijos Asamblėją atstovavo:

Vasilijus Popovas, Baltijos Asamblėjos Teisės komiteto pirmininkas, Lietuva

Alvydas Ramanauskas, Baltijos Asamblėjos Teisės komiteto narys, Lietuva

Linda Kalniņa, Baltijos Asamblėjos sekretoriatas, Latvia

Seminare dalyvavo 25 visų Šiaurės šalių atstovai. Be Baltijos Asamblėjos svečių kviestiniu pranešėju buvo pakviestas ir Sankt Peterburgo regioninės Dūmos narys Michail Brodsky.

Seminare buvo kalbama dvejomis temomis:

1. Naujos Šiaurės šalims iškylančios grėsmės.

2. Šiaurės šalių policijos besikeičiantis vaidmuo.

Vasilijus Popovas buvo pakviestas pasisakyti pirmąja tema.

Savo pranešime V. Popovas pabrėžė, kad Baltijos Asamblėjos Teisės komitetas daugiausia dirba ties teisės aktų derinimu su Europos Sąjungos teisės aktais bei teismų sistemos pasikeitimais visose Baltijos valstybėse. Jis pabrėžė, kad visos Baltijos valstybės susiduria su daugeliu bendrų problemų, tačiau neturi pakankamai patirties, kaip kovoti su narkotikų verslu ir kontrabanda. Dėl to sveikintina Šiaurės šalių pagalbą sprendžiant šias problemas. V. Popovas pasakė, kad viena iš rimtų Lietuvos problemų yra susijusi su technologiniu terorizmu, nes turime Ignalinos atominę elektrinę, kuri nėra pakankamai apsaugota, jeigu iškiltų terorizmo grėsmė. V. Popovas laikėsi nuomonės, kad be Šiaurės šalių praktikos, nėra sėkmingos Baltijos valstybių policijos pajėgų bendradarbiavimo patirties, tačiau ji labai būtina mūsų regionui.

Tarp kitų pranešėjų seminare buvo:

Odd Einar Dorum, Teisingumo ministras, Norvegija

Arne Lyngstad, Šiaurės Tarybos Piliečių ir vartotojų teisių komiteto pirmininkas

Jan Karlsen, Šiaurės Policijos sąjungų federacijos pirmininkas

Švedijos ir Suomijos parlamentų nariai bei

Trond Helleland, Stortingo Teisės komiteto pirmininkas

Seminaras baigėsi specialistų diskusija aktualiomis temomis, susijusiomis su kova su tarptautiniu nusikalstamumu. Dalyviai sutiko, kad Šiaurės šalių gyventojams kyla saugumo grėsmė dėl įvairių rūšių tarptautinio nusikalstamumo, tačiau galima jį užkardyti į šį procesą įtraukiant bendras kolegų iš Baltijos valstybių ir Rusijos pastangas.

Vasilijus Popovas

Baltijos Asamblėjos Teisės komiteto pirmininkas

Protokolą parengė Baltijos Asamblėjos sekretoriatas
Naujausi pakeitimai - 2002 08 21.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   NORVEGIJA

LR Seimas