Lietuvos Respublikos Seimas

E.Vareikio komandiruotės į Italijos Respubliką 2002 07 16-18 d. ataskaita

2002 metų liepos 16-18d.d. buvau išvykęs į komandiruotę į Roma, lydėjęs Lietuvos Respublikos Prezidentą Valdą Adamkų jo darbo vizito Romoje metu. Į delegaciją buvau pakviestas kaip Parlamentinių ryšių grupės su Italija pirmininkas.

Vizito metu įvyko susitikimai su keturiais aukščiausiais Italijos politikos pareigūnais: Respublikos Prezidentu Carlo Anzeglio Ciampi, Premjeru Silvio Berlusconi, Senato Pirmininku Marcelo Pera ir Deputatų Rūmų Pirmininku Pier Ferdinando Casini. Italijos politikai buvo rimtai pasiruošę susitikimams, parodė deramą dėmesį Lietuvai, užtikrino paramą jai euro-atlantinės integracijos procese, o taip pat gavo Lietuvos paramą Italijai, renkant nenuolatinę JT Saugumo Tarybos narę 2007-2008 m. laikotarpiui.

Susitikime su Senato Pirmininku pastarasis be kitų dalykų pripažino, kad Lietuva yra regiono lyderė derybose su ES, nors pradėjo vėliau, gerai pirmininkavo Europos Tarybai. Dėl Kaliningrado Senato Pirmininkas sakosi Rusijoje susidaręs nuomonę, kad Rusija tikrai nori pozityvaus klausimo sprendimo. Kiti klausimai, kurie buvo paliesti: diskusija apie Italijos parlamento struktūrą, NATO-Rusijos santykius ir kt.

Susitikimas su Deputatų Rūmų Pirmininku Casini vyko pietų metu. Prieš tai delegacija buvo pakviesta į posėdžių salę, kur Prezidentas Adamkus buvo pasveikintas plojimais. Susitikime P. Casini ne kartą pabrėžė Lietuvos svarbą Baltijos regione. Po tradicinių paramos Lietuvai frazių Italijos pareigūnas daugiausiai dėmesio bandė skirti kultūriniams moksliniams bendradarbiavimui, pabrėždamas, kad Italijoje Lietuvos įvaizdis yra geras – tai katalikiška rimta tauta, atlaikiusi okupaciją ir nedvejojanti savo europietišku pasirinkimu. Džiugu, kad okupacija nesugriovė Lietuvos tradicijų. Dėl Kaliningrado jis mano, jog Lietuva savo nuomonę pasakė, baigusi derybas teisingumo ir vidaus reikalų srityje. Dabar Maskva turi tartis su Briuseliu. Diskusijoje dalyvavo ir Italijos Parlamento Ryšių su Baltijos šalimis grupės pirmininkas Ricardo Migliori, kuris pasidalino teigiamais įspūdžiais iš apsilankymo Lietuvoje š.m. gegužės mėnesį.

Premjeras Berlusconi taip pat pabrėžė norą matyti Lietuvą Euro-atlantinėse struktūrose ir sakė, kad lietuviai yra labai rimta tauta ir Italijai naudinga, kad tokios šalys būtų Europoje. Premjeras priėmė komplimentą, kad Rusijos-NATO bendradarbiavime yra ir jo svarus indėlis. Berlusconi sakė neįsivaizduojąs Europos be Rusijos ir manąs, kad V.Putinas yra rimtas Vakarų partneris, didelės Rusijos jokiu būdu negalima izoliuoti. Be to Rusijos stiprumas yra ir atsvara JAV, kurios monopolis pasaulyje nėra pageidautinas. Italijos premjeras siūlė galimybę keistis Italijai ir Lietuvai televizijos programomis, žadėjo pasirūpinti Italijos bankų veikla. Be kitų dalykų jis sakėsi turįs ambicingą planą pagreitinti Konvento dėl Europos ateities darbą ir naują ES sutartį pasirašyti Italijos pirmininkavimo ES metu 2003 metų pabaigoje Romoje (procesas “nuo Romos iki Romos”), nes Europos integracija pradėta nuo Romos sutarties.

Pastaba: tokia sutartis būtų sudaryta dar prieš numatomą plėtrą, tad gali būti mums ir nenaudinga.

Susitikime su Italijos Prezidentu daug kalbėta apie kultūrinius Lietuvos ir Italijos ryšius, Lietuvos, kaip Europos valstybės reikšmę. Be to Italijos prezidento nuomone nauji NATO-Rusijos santykiai yra nauja realybė, padėsianti užtikrinti Europos saugumą, o ir Lietuvai rasti vietą jo struktūrose.

Apibendrinant galima teigti, kad Respublikos prezidento vizitas buvo labai pavykęs. Reiškiu susižavėjimą Lietuvos Ambasados darbu – vienos dienos vizito metu suorganizuoti susitikimus su keturiais aukščiausiais politikais tokioje kartais neprognozuojamoje šalyje, kaip Italija, yra iš tiesų nedidelis stebuklas.

Pagarbiai

Egidijus Vareikis
Naujausi pakeitimai - 2002 08 02.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   ITALIJA

LR Seimas