Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininko kalba Medininkų žudynių 11-ųjų metinių paminėjimo ceremoniale

Liepos 31 d.

Šiandien susirinkome tam, kad įvertintume Lietuvos auką. Įvertintume kiekvienais metais naujų aplinkybių fone.

Sunku užmiršti tuos įvykius ankstų rytą, kai aš atvykau prie šios vietos. Ir šiandien stovi atmintyje nužudytųjų kūnai. Atlikdami savo pareigą, žuvo septyni Lietuvos pareigūnai. Jų kaltė buvo viena, kad jie dirbo savo darbą, o tas darbas turėjo didžiulę prasmę – ginti Tėvynę. Jie šventai tikėjo Lietuvos nepriklausomybe ir ją gynė.

Šiandien mes dažnai klausiam, ar verta prisiminti šias aplinkybes, vėl kelti jas iš praeities. Aš atsakau – verta. Verta todėl, kad atmintis yra trumpa ir tenka tik stebėtis kai kurių teisėjų sprendimais, kai šiandien priimami nuosprendžiai. Įrodyta, kad OMON’as – nusikalstama organizacija, o priklausymas nusikalstamai organizacijai taip pat yra nusikaltimas. Aš manau, kad prokuratūra teisingai reaguos į tokius sprendimus ir tikiuosi, kad teisingumas bus įgyvendintas.

Šiandien kai kas klausia, ar žuvusiųjų auka tikrai pasiteisino. Aš atsakau – pasiteisino. Tai yra mūsų simbolis, tai yra žmonės, į kuriuos mes turime lygiuotis. Ir kiekvienas – dirbdamas, gyvendamas, turi taip elgtis, kad nebūtų gėda čia ateiti ir pažiūrėti artimiesiems į akis. Jų auka tikrai yra nebeprasmė.

Šiandien mes svarstome ir siekiame tikslo tapti NATO nariais. Mes žinome, kad yra skeptikų, kad yra priešininkų. Aš pasiūlyčiau jiems šiandien čia atvažiuoti, pabūti ir esu įsitikinęs, kad jų abejonės išsisklaidys. Šie žmonės gynė Tėvynę ir mes šiandien turim ją išsaugoti, užtikrinti kiekvieno žmogaus saugų darbą ir gyvenimą.

Labai sunku kalbėti ir mūsų skausmas yra didelis. Kaltininkai, žudikai iki šiol yra laisvėje, bet aš tikiu, kad kol jie bus gyvi, jie šioje žemėje ramybės neturės. Tai mes prisiekėme dar tada 1991 metais, stovėdami prie žuvusiųjų karstų.

Mielieji, Jūsų auka tauri, o Jūsų žygdarbis niekada nebus pamirštas.

 
Naujausi pakeitimai - 2002 07 31.
Vida Genovaitė Nacickaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Seimo Pirmininko kalbos

LR Seimas