Lietuvos Respublikos Seimas

S.Burbienės komandiruotės į Prancūzijos Respubliką 2001 03 27-30 d. ataskaita

Ataskaita apie dalyvavimą ET PA

Ekonomikos ir plėtros komiteto ir biudžeto pakomitečio posėdyje

Paryžiuje 2001.03.28-29

Pakomitečio posėdyje patvirtinti raportai dėl biudžetų, iš dalies atsižvelgiant į mano ankstesniame posėdyje pateiktą pasiūlymą.

Komiteto posėdyje buvo svarstomi įvairūs klausimai, išskirsiu kelis iš jų:

- raporto “Černobilio finansavimo problemos sprendimas”. Vyko labai ilga ir aktyvi diskusija. Aš pasiūliau pataisą rezoliucijos 10 daliai, kuri pakeičia akcentus, sakant, kad būtinas reikiamas finansavimas, tik po to galima šnekėti apie galimą RBMK tipo reaktorių uždarymą. Pataisa buvo priimta.

- Kitas didelis raportas “Europos kova su organizuotu nusikalstamumu: progresas ar regresas”. Rekomendacijos 10 dalies iii punktui pateikiau pataisą, kurią t.p. komitetas priėmė.

- Komitetas paskyrė mane atstovauti komitetui Baltijos asamblėjos sesijoje Rygoje, gegužės 31 – birželio 1 dienomis.

Sigita Burbienė
Naujausi pakeitimai - 2002 07 29.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   PRANCŪZIJA

LR Seimas