Lietuvos Respublikos Seimas

S.Burbienės komandiruotės į Prancūzijos Respubliką 2001 03 12-14 d. ataskaita

Ataskaita apie dalyvavimą ET PA

Ekonomikos ir plėtros komiteto Biudžeto pakomitečio posėdyje

Paryžiuje, 2001.03.13.

Pakomitečio posėdyje buvo svarstomas pirminis 2002 metų Europos Tarybos ir jos Parlamentinės Asamblėjos biudžeto projektas, taip pat 2000 metų biudžeto vykdymas.

Pakomitečiui pasiūliau pakeisti 10 siūlomos rekomendacijos dalį, kurioje numatoma kitais metais steigti pastovią ET atstovybę Niujorke, JT būstinėje. Manau, tuo metu, kai ET biudžetas yra nulinio augimo, o iš tiesų mažėja, kai jungiami komitetai ir mažinamas darbuotojų skaičius bei kitos išlaidos, šios papildomos išlaidos (paskaičiuota, reikėtų mažiausiai 170 tūkst. Eurų) nėra būtinos. Man pritarė ne vienas pakomitečio narys, tačiau kadangi ETPA anksčiau buvo priėmusi rakomendaciją, kur toks atstovas siūlomas įsteigti, pakomitetis nusprendė rekomendaciją švelninti, siūlant ET MT apsvarstyti tokios pareigybės galimybę ateityje.

Pakomitečiui pateiktas pirminis kitokio valstybių mokesčio apskaičiavimo metodo projektas, kurį svarstysim kituose pakomitečio posėdžiuose.

Sigita Burbienė




Naujausi pakeitimai - 2002 07 29.



   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   PRANCŪZIJA

LR Seimas