Lietuvos Respublikos Seimas

S.Burbienės komandiruotės į Austrijos Respubliką ir Belgijos Karalystę 2001 11 25-30 d. ataskaita

Ataskaita apie dalyvavimą

PB organizuotame seminare

Vienoje, 2001 m. lapkričio 26–30 dienomis

Vienoje, “Joint Vienna Institute” organizuoja kasmetinius seminarus Centrinės ir Rytų Europos politikams bei vykdomosios valdžios atstovams. Šio seminaro tema – struktūrinės reformos CRE šalyse. Seminare, be manęs dalyvavo Ūkio ministerijos atsakingas darbuotojas Č. Purlys.

Paskaitas skaitė tiek Austrijos, tiek kitų šalių ekspertai. Temos: biržų veikla, pensijų reforma, natūralių monopolijų restruktūrizavimas, galimas privatizavimas, energetikos sektoriaus pertvarkymas ir kitos temos. Vyko diskusijos, buvo pristatomas kiekvienos šalies patyrimas, atsakinėjama į klausimus. Tokie seminarai yra labai naudingi, jose turėtų dalyvauti kuo daugiau Lietuvos politikų ar vykdomųjų institucijų darbuotojų.

Priedas: pažyma apie kursų baigimą (tik popierinėje versijoje)

Sigita Burbienė
Naujausi pakeitimai - 2002 07 29.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   AUSTRIJA

LR Seimas