Lietuvos Respublikos Seimas

S. Burbienės ir A. Medalinsko komandiruotės į Rusijos Federaciją 2002 02 19-21 d. ataskaita

Ataskaita apie vizitą Kaliningrado srityje

2002.02.19–21 d.d.

Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos Ekonomikos reikalų ir plėtros komitetas pavedė man paruošti pranešimą “Europos bendruomenės parama Kaliningrado srities vystymuisi ES plėtros kontekste” (pavadinimas darbinis). Vykau į KS vietoje susipažinti su problemomis. Per tas dienas susitikau su įvairiais pareigūnais ir kitais asmenimis. Pokalbių metu buvo aptariamos galimos KS problemos iškilsiančios plečiantis ES į rytus bei siūlomi jų sprendimo keliai ir galima ES institucijų parama. Gauta medžiaga bus panaudota ruošiant pranešimą, kurio pirmasis variantas bus svarstomas ETPA balandžio sesijos metu.

Susitikimų grafikas pridedamas

Pagarbiai Sigita Burbienė

Vasario 19.d

14.00– susitikimas su KS Dūmos pirmininku V. Nikitinu ir KS Dūmos deputatu S. Ginzburgu.

15.00 – susitikimas su KS Dūmos deputatais V. Bagalinu, J. Matočkinu ir Ježikovu, (J. Matočkinas išvykęs)

17.00 – interviu laikraščiui “Strana Kaliningrad”

19.00 – darbinė vakarienė su V. Nikitinu

Vasario 20 d.

10.30 –11.00 susitikimas su RF KS gubernatoriumi V. Jegorovu

11.10 –12.00 susitikimas su RF prezidento atstovo pavaduotoju A. Stepanovu

13.30 –15.00 susitikimas – pietūs su KS lietuvių regioninės tautinės kultūrinės autonomijos pirmininku A. Muliuoliu.

15.30 – 16.30 susitikimas su RF KS federalinės pasdienio tarnybos viršininku generolu – leitenantu V. Prochoda

18.30 susitikimas – vakarienė su RF URM atstovybės KS vadovu A. Kuznecovu

Vasario 21 d.

9.00 –10.00 susitikimas su RF Šiaurės vakarų KS muitinės valdybos viršininko pavaduotoju O. Brykinu ir tartautinių ryšių skyriaus vedėja majore I. Volova

10.00 – 12.00 ekskursija į deimantų apdirbimo gamyklą

13.30 – 14.30 susitikimas su tautinių mažumų atstovas

15.00 – 15.50 susitikimas su KS gubernatoriaus pirmuoju pavaduotoju M. Cikeliu

16.00 susitikimas su Kaliningrado miesto meru J. Savenko




Naujausi pakeitimai - 2002 07 29.



   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   RUSIJA

LR Seimas