Lietuvos Respublikos Seimas

S. Burbienės komandiruotės į Prancūzijos Respubliką 2002 03 11-13d. ataskaita

Ataskaita apie dalyvavimą

ETPA Ekomoninių reikalų ir plėtros komiteto posėdyje

Paryžiuje, 2002 m. kovo 12 d.

Paryžiuje vyko du posėdžiai – Ekonomikos reikalų ir plėtros komiteto Biudžeto reikalų pakomitečio, pasibaigus šiam posėdžiui – viso Ekonomikos reikalų ir plėtros komiteto posėdis.

Pakomitečio posėdžio metu buvo apsvarstyti du pranešimai ”ET biudžetas 2003 finansiniais metais” ir “Parlamentinės Asamblėjos išlaidos 2003 metais” ir abiems pritarta. Abu pranešimai dar bus svarstomi pagrindiniame komitete. Pakomitetis paskyrė mane pranešėja pranešimui apie Parlamentinės Asamblėjos politinių grupių išlaidas 2001 metais. Pranešimas bus pristatytas pagrindiniam komitetui bei Asamblėjos Biurui pavasario sesijos metu.

Pagrindinis komitetas po diskusijų pritarė paruoštiems pranešimams apie biudžetus, paruoštus p. Bernaro Šrainerio (Bernard Schreiner), Prancūzija. Reikia pasakyti, kad Parlamentinė Asamblėja skirtingai nei dauguma parlamentų netvirtina organizacijos biudžeto, bet tik rekomenduoja ET Ministrų Tarybai, o šioji priima sprendimus. Pagrindinės pranešimų ir rekomendacijų mintys yra – Asamblėjos finansavimas neauga jau eilę metų, o užduočių skaičius didėja ir tampa vis sudėtingiau jas atlikti, antra – kas aktualu ir Lietuvai yra tai, kad įstojus į ET naujoms narėms, kurių pragyvenimo lygis yra žemesnis nei “senųjų” narių, turtingesnės šalys moka mažesnę dalį mokesčių, nes apskaičiavimas vyksta pagal BVP ir gyventojų skaičių, bet ne pagal BVP, tenkantį vienam gyventojui. Kai visos šalys narės buvo maždaug vienodo išsivystymo lygio, toks metodas tiko, tačiau dabar yra kita situacija. Deja, sprendimą šiuo klausimu MT turi būti priimti konsensusu. Komitetas primygtinai siūlo MT persvarstyti šiuos klausimus.

Be to, pasidalinta nuomonėmis apie pirminį p. Alfredo Gusenbauerio (Alfred Gusenbauer), Austrija pranešimo “TVF ir PB: ateities iššūkiai” variantą, kuriam aš pateikiau pasiūlymų, ir iš dalies į juos buvo atsižvelgta.

Po diskusijų pritarta pranešimui “Europa ir naujoji ekonomika” ir balsuota už siūlomą rezoliuciją, paruošta p. Žozet Diurje (Josette Durrieu), Prancūzija.

Apsvarstytos dviejų būsimų pranešimų pagrindinės tezės:

– “Teroristų fondų tyrimas” p.Diko Maty (Dick Marty), Šveicarija, atkreipiant dėmesį į Rusijos vaidmenį problemų sprendime. Diskusijoje dalyvavo p. de Velis (de Vel), generalinis ET teisės reikalų direktorato direktorius.

– “Įsipareigojimai skrendantiems keleiviams”, pranešimą ruošia p. Knutas Bilingas (Knut Billing), Švedijos ir tai, be abejo, yra atsiliepimas į oro kompanijų priemones prieš galimą terorizmą ir lėktuvų grobimą.

Sigita Burbienė
Naujausi pakeitimai - 2002 07 29.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   PRANCŪZIJA

LR Seimas