Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie Komiteto 2002-06-25 d. posėdį

(rytinis posėdis 9:00 val.)

1.S V A R S T Y T A:

LR Seimo nutarimo "Dėl pereinamojo laikotarpio terminų užsienio subjektams įsigyti žemės ūkio paskirties žemę Lietuvoje" projektas (IXP-1405);

N U S P R Ę S T A:

Pritarti Komiteto patobulintam LR Seimo nutarimo "Dėl pereinamojo laikotarpio terminų užsienio subjektams įsigyti žemės ūkio paskirties žemę Lietuvoje" projektui (IXP-1405(3)).

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

2. S V A R S T Y T A:

LR Žemės įstatymo 35 straipsnio papildymo įstatymo projektas (IXP-1710);

N U S P R Ę S T A:

Pritarti Komiteto patobulintam LR Žemės įstatymo 35 straipsnio papildymo įstatymo projektui (IXP-1710(2)).

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

3. S V A R S T Y T A:

LR Valstybės paramos, įsigyjant žemės ūkio paskirties žemę, laikinojo įstatymo projektas (IXP-1709).

N U S P R Ę S T A:

Pritarti Komitete patobulintam LR Valstybės paramos, įsigyjant žemės ūkio paskirties žemę, laikinojo įstatymo projektui (IXP-1709(2)).

Balsavimo rezultatai: 8 - "Už", 1- "Susilaikė"

(popietinis posėdis 14:00 val.)

4. S V A R S T Y T A:

Seimo Nutarimo “Dėl pereinamojo laikotarpio Europos Sąjungos valstybių asmenims įsigyti žemės ir miškų ūkio paskirties žemę Lietuvoje tikslingumo ir terminų" projektas IXP-1405(3)

N U S P R Ę S T A:

Pritarti Komiteto patobulintam Seimo Nutarimo “Dėl pereinamojo laikotarpio Europos Sąjungos valstybių asmenims įsigyti žemės ir miškų ūkio paskirties žemę Lietuvoje tikslingumo ir terminų" projektui IXP-1405(4).

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

KRK informacija
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2002 metai

LR Seimas