Lietuvos Respublikos Seimas

Pasirašytas Seime atstovaujamų politinių partijų susitarimas dėl kovos su nusikalstamumu ir korupcija sustiprinimo

Liepos 17 d. pranešimas VIR

Seimo Pirmininko Artūro Paulausko iniciatyva šiandien pasirašytas Lietuvos politinių partijų, atstovaujamų Seime, susitarimas dėl kovos su nusikalstamumu ir korupcija sustiprinimo.

Tokios iniciatyvos A. Paulauskas ėmėsi atsižvelgdamas į padažnėjusį šalies verslo organizacijų ir visuomenės reiškiamą susirūpinimą sudėtinga kriminogenine valstybės padėtimi.

Susitarimą pasirašė Naujosios sąjungos (socialliberalų), Lietuvos socialdemokratų, Liberalų demokratų, Lietuvos krikščionių demokratų, Lietuvos rusų sąjungos, Nuosaikiųjų konservatorių, Tautos pažangos, Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjungos atstovai. Artimiausiu metu dokumentą ketina pasirašyti “Jaunosios Lietuvos” ir Naujųjų tautininkų sąjungos, Lietuvos laisvės sąjungos bei Lietuvos lenkų rinkimų akcijos atstovai.

Šiuo susitarimu siekiama politinių partijų susiklausymo dėl vieningų strateginių tikslų ir prioritetų kovoje su nusikalstamumu ir korupcija, taip pat būtinų prielaidų efektyviai teisėsaugos veiklai užtikrinti.

Susitarimu siekiama nemažinti ir tolygiai didinti teisėsaugos institucijų finansavimą, tobulinti teisės aktus, stiprinant kovą su nusikalstamumu, užtikrinant asmenų teises ir laisves, viešąją tvarką ir visuomenės saugumą.

Dokumente taip pat numatoma siekti susitarimo dėl nacionalinių ir tarptautinių kovos su nusikalstamumu programų vykdymo, užtikrinti teisėsaugos institucijų depolitizavimą bei nesikišimą į šių institucijų procesinę ir operatyvinę veiklą.

Seimo Pirmininkas pasidžiaugė, kad į jo raginimą pasirašyti šį dokumentą atsiliepė tiek daug parlamente atstovaujamų partijų. “Mes žengėme labai svarbų žingsnį valstybės tikslų įgyvendinimo link. Kova su nusikalstamumu tampa vienu prioritetinių valstybės uždavinių, o susitarimo pasirašymas rodo mūsų susiklausymą šiame bare”, – pabrėžė A. Paulauskas.

Seimo Pirmininkas išreiškė apgailestavimą dėl kai kurių opozicinių partijų atsisakymo pasirašyti šį partijų susitarimą. “Gaila, kad kai kurioms partijoms mažiau rūpi kova su nusikalstamumu. Pasirašydama dokumentą, opozicija galėtų bet kada kontroliuoti įsipareigojimų vykdymą, tačiau kai tikslas yra viską neigti ir nieko nedaryti – tai nėra konstruktyvus opozicinis darbas”, – sakė A. Paulauskas.

Parlamento vadovas atmetė opozicijos kaltinimus, neva partijų susitarimas turi būti konkretesnis. “Kaltinimai, kad tai yra abstraktus dokumentas nėra teisingas, nes visi partijų susitarimai skelbia tik apie principus, o būtent jie ir yra pabrėžti šiame dokumente”, – sakė Seimo Pirmininkas.

Seimo Pirmininko atstovas spaudai

Arvydas Žilinskas
Naujausi pakeitimai - 2002 07 17.
Artūras Zeleniakas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2002 metai

LR Seimas