Lietuvos Respublikos Seimas

A. Lydekos komandiruotės į Ispanijos Karalystę 2002 06 26-28 d. ataskaita

Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininko pavaduotojas Arminas Lydeka su darbo vizitu lankėsi Ispanijos Karalystės Senato ir “Parlamentarians for Global Action” organizuojamoje konferencijoje Madride. Ši tarptautinė konferencija, skirta Tarptautinių nusikaltimų teismo funkcionavimo aptarimui, bei jo statuto ratifikavimui, bei perspektyvų analizei vyko Ispanijos Senate.

Į konferenciją atvyko daugiau nei 30 pasaulio valstybių deleguoti atstovai, - tai valstybių, pasirašiusių Romos statutą Senatų ir parlamentų atstovai, įvairių tarptautinių organizacijų atstovai, Europos komisijos atstovai, nevyriausybinių organizacijų atstovai. Daugumai valstybinių delegacijų vadovavo parlamentų Konstitucinio komiteto arba Žmogaus teisių komiteto vadovai.

Konferenciją atidarė ir sveikinamąją kalbą pasakė Argentinos Senato Pirmasis viceprezidentas J.E. Marcelo Lopez Arias, taip pat Ispanijos karalystės Senato Pirmasis viceprezidentas J.E. Alfredo Prada Presa, į konferencijos dalyvius taip pat kreipėsi kiti aukšti Ispanijos Karalystės asmenys.

Konferencijoje buvo svarstomos tokios problemos kaip “Universalumo siekimas ratifikuojant Tarptautinių nusikaltimų teismo Statutą”. Ypatingo konferencijos dalyvių susidomėjimo susilaukė Ispanijos ambasadoriaus specialiesiems pavedimams J. E. Juan Antonio Yanez - Barnuevo Garcia pranešimas anksčiau minėta tema. Po jo vykusių debatų metu buvo iškelta nemažai naujų kokybiškų idėjų ir pasiūlymų.

Antrosios sesijos tarptautinėje konferencijoje tema buvo - Tarptautinių nusikaltimų teismo Statuto įteisinimas derinant valstybines ir tarptautines pozicijas. Pranešimą padarė Čilės senatorius J.E. Jose Antonio Viera Gallo.

Baigiamojoje trečioje konferencijos sesijoje rengėjų buvo iškelta aktualija dėl Parlamentinio Tarptautinių nusikaltimų teismo monitoringo.

Tarptautinių nusikaltimų teismo steigimo dokumentus yra pasirašiusios virš šimto valstybių. Lietuvos Respublika tai padarė dar 1998 m. gruodžio 10 d. Šiuos tarptautinius susitarimus jau ratifikavo beveik pusė juos pasirašiusių valstybių. Lietuva to dar nėra padariusi. Vertinant konferencijos eigą, Seimo narys Arminas Lydeka siūlytų tai ateinančiais metais padaryti ir Lietuvos Respublikoje.

Daug skirtingų nuomonių konferencijoje buvo išsakyta dėl pozicijos efektyviam Teismo darbui ir funkcionavimui galinčių padaryti tokių didžių pasaulio valstybių kaip JAV ir Rusija. Šių valstybių atstovai konferencijos darbe nedalyvavo. Ar šios šalys dėl savo vykdomos karinės politikos nebijo tapti tiesioginiais Teismo taikiniais. Nepaisant šių valstybių galimo priešinimosi teismo statuso stiprinimui, tarptautinės konferencijos dalyviai paragino jas ratifikuoti Statutą ir aktyviai dalyvauti Teismo tiesioginėje veikloje.

Seimo narys Arminas Lydeka dvišaliuose pokalbiuose, bei pietų metu taip pat aptarė kitus politinius klausimus su Nyderlandų (porinkiminė situacija), Danijos (liberalų naujoji politika), Liuksemburgo (stabilios politikos esmė ir santykiai tarp pozicijos ir opozicijos), Čekijos ir Ispanijos parlamentų atstovais.
Naujausi pakeitimai - 2002 07 17.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   ISPANIJA

LR Seimas