Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba, pasakyta tarptautinių humanitarinės pagalbos ir nelaimių likvidavimo operacijų pratybų RESCURER-MEDCEUR 2002 atidaryme kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalione 2002 m. liepos 16 d.

Liepos 16 d. pranešimas VIR

Jūsų ekscelencija Jungtinių Amerikos valstijų ambasadoriau,

Pone admirole Hartai,

Gerbiamieji pratybų dalyviai, atvykę į mūsų šalį iš Jungtinių Amerikos valstijų, Danijos, Rusijos, Baltarusijos, Latvijos, Vokietijos, Estijos, Švedijos, Lenkijos.

Gerbiamieji valstybių, dalyvaujančių pratybose ir stebinčių jas, diplomatai,

Mieli Lietuvos Krašto apsaugos ministerijos vadovai, Lietuvos kariškiai ir civiliai, dalyvaujantys pratybose ir jų rengime,

Leiskite nuoširdžiai pasveikinti visus Tarptautinių pratybų proga, palinkėti naujų dalykiškų kontaktų, naujo patyrimo, kuris reikalingas visiems, kam rūpi Europos ir pasaulio saugumas.

Lygiai prieš metus Lietuvos karinių jūrų pajėgų štabe Klaipėdoje vyko tris dienas trukęs jūrų operacijų saugumo seminaras, kurį surengė NATO Pietų Atlanto regiono štabas. Seminare dalyvavo JAV, Didžioji Britanija, Kroatija, Latvija, Rumunija, Bulgarija, Alžyras, kitos pasaulio valstybės.

Mes labai didžiuojamės, kad tada buvo pasirinkta Lietuva, nes tai buvo pirmasis tokio pobūdžio NATO seminaras, kuris vyko ne NATO valstybėje. Organizatoriams tada pasirodė, kad Lietuvoje tokiam seminarui sąlygos labiausiai tinkamos. Be to, Pietų Atlanto štabo Portugalijoje atstovas, komandoras Ričardas Mitčelas, pripažino, kad pasirinkimui reikšmės turėjo ir tai, jog, pasak jo, “Lietuva sunkiai ir kruopščiai siekia narystės NATO".

Tai buvo ne vien pasitikėjimo ženklas. Lietuvos karinėms jūrų pajėgoms bendravimas su NATO kariškiais suteikė papildomų naudingų žinių bei įgūdžių. Elgčiausi nesąžiningai, jeigu neprisipažinčiau, kad tai buvo gera reklama Lietuvai, nes daugelis NATO pareigūnų pirmąkart viešėjo Lietuvoje. Tačiau, kad ta reklama būtų objektyvi, reikėjo, kad Lietuva gerai pasirodytų rengdama seminarą. Kaip teigė seminaro dalyviai, Lietuva iš tiesų pasirodė sugebanti rengti tokius atsakingus NATO seminarus.

Šiandien mes laimingi, kad ir vėl Lietuvoje vykdomos daugiašalės 10-ties šalių karinės pratybos, o Jungtinių pajėgų štabe turi progos padirbėti apie 50 karininkų iš Lietuvos. Šios pratybos, kaip ir pernykštis seminaras, vykdomos programos "Partnerystė vardan taikos" dvasioje. Taigi, per šias pratybas bus mokomasi ne pulti, ne naikinti ar griauti, o gelbėti, teikti humanitarinę pagalbą, likviduoti stichinių nelaimių pasekmes, teikti medicinos pagalbą. Kaip tik tam į Klaipėdą iš Baltimorės į Klaipėdą atplaukė Jungtinių Amerikos Valstijų karinių pajėgų laivas-ligoninė “COMFORT”.

Apie taikią šių pratybų misiją akivaizdžiai byloja ir tai, kad šių pratybų metu Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje Jungtinių Amerikos Valstijų karinių jūrų pajėgų inžinieriai suteiks paramą ne tik karinėms struktūroms. Jie atliks vaikų namuose senelių ir našlaičių prieglaudose.

O svarbiausia, mano, ir tikiuosi visų čia dalyvaujančių nuomone, šios pratybos dar labiau sustiprins Jungtinių Amerikos valstijų ir pratybose dalyvaujančių valstybių tarpusavio pasitikėjimą vienų kitais ir paprasčiausią žmogišką bičiulystę.

Dar kartą linkiu didelės sėkmės pratybų organizatoriams, vadams ir dalyviams. Lai šios tarptautinės pratybos pasitarnauja taikos pasaulyje labui.
Naujausi pakeitimai - 2002 07 16.
Artūras Zeleniakas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Seimo Pirmininko kalbos

LR Seimas