Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininkas susitiko su JAV Valstybės sekretoriaus padėjėja Europos ir Azijos reikalams

Liepos 15 d. pranešimas VIR

Pirmadienį Seimo Pirmininkas susitiko su JAV Valstybės sekretoriaus padėjėja, Valstybės departamento Europos ir Eurazijos reikalų biuro vadove Elisabeth Jones (Elizabet Džouns) ir aptarė Lietuvos perspektyvas tapti NATO nare bei galimą Lietuvos vaidmenį po narystės.

Elizabeth Jones sveikino Lietuvą, konkrečiais veiksmais padariusią žymią pažangą, ruošiantis narystei NATO. Valstybės sekretoriaus padėjėja akcentavo Lietuvos siekį atkurti istorinį teisingumą bei pastangas kovoti su korupcija. Pasak E. Jones, tai yra teigiamas signalas NATO, Europos Sąjungai, potencialiems investuotojams.

Seimo Pirmininkas informavo, kad šiais metais Seimas patvirtino Nacionalinės kovos su korupcija programą, prisijungė prie Baudžiamosios teisės konvencijos dėl korupcijos, priėmė Korupcijos prevencijos įstatymą. Šią savaitę partijos, turinčios savo atstovų Seime yra pakviestos pasirašyti bendrą susitarimą dėl kovos su nusikalstamumu ir korupcija stiprinimo.

Artūras Paulauskas sutiko, kad teisinis pagrindas kovai su korupcija jau yra iš esmės sukurtas. „Nepaisant to, labai svarbu užtikrinti, kad teisinės normos būtų vykdomos, o pati visuomenė įsitrauktų į kovą su korupcija”, - pastebėjo Seimo Pirmininkas.

Susitikimo metu taip pat buvo kalbama apie galimą Lietuvos vaidmenį siekiant narystės NATO ir tapus jos nare. Elizabeth Jones pastebėjo, kad Lietuva galėtų imtis iniciatorės - lyderės vaidmens formuojant Baltijos šalių poziciją siekiant narystės NATO. „JAV mato Lietuvą kaip būsimą partnerę įvairiose srityse”, pabrėžė ji. „Šiuo metu, kai JAV siekia glaudesnio bendradarbiavimo su Rusija, mums praverstų Lietuvos patirtis išlaikant gerus ryšiu su šia valstybe”, teigė JAV Valstybės sekretoriaus padėjėja.

Seimo Pirmininko sekretoriatas
Naujausi pakeitimai - 2002 07 15.
Laima Šandarienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2002 metai

LR Seimas